Skogsfugljakt i Nord-Odal

Sand i Nord-Odal ligger midt mellom Hamar og Kongsvinger kun 1 drøy time fra Oslo. Vi kan tilby 100000 mål variert terreng med gammelskog og ekte villmarksfølelse.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev
  • Mår
  • And
  • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Sand JFF er en aktiv forening som forvalter viltet med omhu. Vi gjør vårt beste for at jegerne skal få en god jaktopplevelse. Vi selger et begrenset antall kort slik at jegerne har god plass, og at vi ikke overbeskatter viltet. Vi selger jaktkort for skogsfugl, hare og smårovvilt via egne sider på Inatur.  

Nye jaktregler fra og med 2017, som særlig tar for seg nye datoer for jakt og samjakt. Jaktreglene og kart finnes på; Sand Jeger- og Fiskerforening Hjemmeside

Kontakt oss

Sand jeger- og fiskerforening

406 12 022

post@sandjff.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Mer detaljert beskrivelse

Sand JFF selger jaktkort for dette området. Vi selger også egne kort for smårovvilt og hare. Se egne sider for dette. Ved behov for overnatting se vår samleside på Inatur

VIKTIG
Det er lagt begrensninger på antall kort som kan selges de 10 første dagene i småviltjakta. Alt kortsalg i denne perioden går via Inatur og det er førstemann til mølla. Vi har kuttet ut døgnkort i 3. Periode på grunn av problemer i samjakta.

 

Bestand

Bestanden av skogsfugl var i 2017 middels, men med lokale variasjoner. Kameraovervåking av vårspillet, observasjoner, linjetaksering og rapporter fra jegere tyder klart på bestanden er i positiv utvikling. Det henstilles også på det sterkeste å spare brunfugl hele sesongen. Vi tror våre jegere har forståelse for dette.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Terrenget ligger nord i kommunen mot grensa til Stange. Terrenget er variert, kupert og består hovedsakelig av granskog med en del furu.

 

 

Jaktregler

Jaktregler 

må hentes på vår hjemmeside http://www.sandjff.no/

 

Jaktrapportering

Det er obligatorisk rapportering etter endt jakt uavhengig av fangst.
Dette skal gjøres på Sand JFF`s hjemmeside; Fangstrapportering Sand JFF

Rapportering skal skje senest ti dager etter endt jakt. Innlevert jaktrapport er en forutsetning for å få kjøpt jaktkort senere.

Ved jakt med hund i perioden 10.9. til 2.10. kreves sauerenhetsbevis.

 

De som løser kort for småvilt har tillatelse til smårovviltjakt inkludert i dette.

 

 

 

Anbefalte lenker

 

 

Andre aktuelle tilbud