Småviltjakt i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning

Restkortsalg. Alle andre korttyper er utsolgt. Husk søknadsfristen for neste år. 01.04.2019

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


15.08.2018 kl. 09:00

Kontakt oss

Sel fjellstyre

41238073, 99422578

sel@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Lett tilgjengelige jaktområder. Begrenset kortsalg. Solgte kort refunderes ikke. Husk at jegeravgift må være betalt før du kan kjøpe kort via Inatur.

I prisen ligger det ved hver korttype inne et depositum på kr 200,- som tilbakebetales etter endt sesong ved innlevering av fangstrapport.

Hytte kan leies midt i terrenget. For mer info se Leie av Kringseterbua.

 

Kart

Det er utarbeidet et jakt- og fiskekart for området. Les mer, og bestill ved å trykke her: Jakt- og fiskekart

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Statsallmenningen ligger i Sel Kommune, med Otta som kommunesenter. To store hytteområder tilknyttet jaktområdet, Høvringen og Mysuseter. Store deler av statsallmenningen ligger innenfor Rondane Nasjonalpark.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jakttiden er 15.09.-23.12. For utenbygdsboende er de to første ukene delt inn i perioder, dette gjelder også jakt UTEN hund. Etter 29.09. er det ikke anledning for utenbygdsboende å jakte med hund.

Andre aktuelle tilbud