Småviltjakt i Sel og Nordre Kolloen statsallmenning

Eventuelle restkort for 2019 finner du på hjemmesiden til Sel Fjellstyre. www.sel-fjellstyre.no

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Sel Fjellstyre

www.sel-fjellstyre.no 

Kontakt oss

Sel fjellstyre

41238073, 99422578

sel@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Jaktregler

Jakttiden er 15.09.-23.12. For utenbygdsboende er de to første ukene delt inn i perioder, dette gjelder også jakt UTEN hund. Etter 29.09. er det ikke anledning for utenbygdsboende å jakte med hund.

Andre aktuelle tilbud