Stangfiske i Kampåa, Akershus

Vi kan tilby godt ørret/abbor fiske i Kampåa, som er mye besøkt i sommerhalvåret. Fine muligheter for telting/overnatting oppe ved Kampåvegen, nord i Fenstad.

Arter

  • Ørret
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Vorma Øst Utmarkslag

92891168

post@vormaost.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Kampåa i Nes er en liten elv som renner fra Utsjøen på grensen til Eidsvoll og har utløp i Glomma ved Oppaker. Størstedelen av nedbørsfeltet til elva er i Eidsvoll, og Nord-Odal i Hedmark. I øvre deler renner den gjennom skogen, mens nedre parti renner stille gjennom kulturlandskapet.

 

Fiskebestand 

Kampåa er kanskje Akershus mest fiskerike ørretelv, med fine muligheter for både abbor og ørretfiske. Det tas sjelden ørret over 500 g i elva, men svært gode klekkinger av døgnfluer (Vespertina og Marginata) gjør den til en spennende elv for fluefiske.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse
Flott skogsområde med elver, bekker og tjern og innslag av myrer.

 

Anbefalte lenker

Fiskeregler

  • Det er tillatt å fiske med mark, flue, sluk og med pilk om vinteren.
  • Alle personer over 16 år skal løse fiskekort.
  • Minstemål for ørret i Kampåa er 25 cm.
  • Kampåa er fredet i perioden 1 september- 31 oktober.
  • Fisking med garn/nett er ikke tillatt.       

 

Rabatt

Redusert pris på årskort for personer med bostedsadresse i Nes kommune.

            

Gode fisketips

Våre skogsvann er også å anbefale. Spesielt Ellingsjøen, hvor det tas stor ørret/abbor hvert år.