Samsjøen hundetreningsområde i Samsjø statsallmenning

Høst 2020:Treningskort for stående fuglehund. Samsjø statsallenning. Sesongen starter 21.aug. til 4.sept. Samsjøbua er til utleie. Se Salgsside! Velkommen! Singsås fjellstyre

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Samsjøen:To muligheter: Fra Lundamo følger du vei skiltet Samsjøen. Bompassering ved bruk av kredittkort. Fra Singsås tar du av til venstre før Singsås sentrum og følger veien inn til Samsjøen. Bomkasse ved gården Digre. Merk. Bom er oppført i sørenden av Samsjøen og følgelig er det ikke mulig med gjennomkjøring. Nekjådal: Ta av på Bjørgen i Singsås og kjør østsida av Fordalen. Bomvei. Følg setervei inn til parkplass øst for Fora. Stengt setervei inn mot Fjesetvollan.

Viktige datoer


06.07.2020 kl. 09:00

Kontakt oss

Singås fjellstyre

99554891

singsas@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

To separate områder

Terrenget på vestsiden av Samsjøen innbefatter hele den delen av statsallmenningen som strekker seg vest for veien mot Singsås. Kortet for Samsjøområdet gjelder kun dette området. Treningsområdet i Nekjådal statsallmenning ligger øst i statsallmenningen, (eget treningskort) og fjellstyret samarbeider med Haltdalen fjellstyre.

 

Merk at trening utenfor disse områdene er strengt forbudt og overtredelser vil bli anmeldt. Kort kan kjøpes innenfor treningperiodens gyldighet som er fra og med 21. august til og med 4.september. Nyhet: Det er nå mulig å kjøpe dagskort for trening av stående fuglehund på statsallmenningen fra 1. januar- tom. 28.februar

 

Det selges også kort for Nekjådal fra butikkene i Singsås og Bjørgen.Kortsalg fra Klæsbua, Lundamo er avviklet.

 

Bestand

Bra bestand av lirype

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Samsjøen hundtreningsområde: Fjellterreng med blandingsskog ved sjøen, fjellbjørkeskog med vier og åpen lyng- og grashei.
Nekjådal hundtreningsområde: Fjellterreng. Fjellbjørkeskog med vier og åpen lyng- og grashei.

 

Overnatting

Singsås fjellstyre leier ut hytter, se inatur.no for booking og beskrivelse

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Det selges separate kort for enten Samsjøen hundtreningsområde eller Nekjådal hundtreningsområde, se eget tilbud.

 

Trening av stående fuglehund etter følgende regler:

Det er ikke tillatt å benytte våpen eller løsne skudd. Kun en hund pr. hundefører skal benyttes under trening. Trening utenfor områdene blir umiddelbart anmeldt. Treningsområdene er opprettet for å gi hundeiere anledning til å drive lovlig trening! Avfyring av skudd er ikke tillatt.

 

Sauerenhetsbevis

Det kreves gyldig saurenhetsbevis som skal forevises ved kontroll.

 

Kvittering for treningskort må medbringes under trening. Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Andre aktuelle tilbud