Rådyrjakt i Ørndal statsallmenning

Rådyrjakt på Ørndal statsallmenning, Skogn fjellstyre.

Arter

  • Rådyr

Beliggenhet

Viktige datoer


08.05.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Skogn fjellstyre

Rune Sørholt

99692317

skogn@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Låg til middels bestand

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Ørndal Statsallmenning strekker seg fra Trondheimsfjorden og opp til 370 m.o.h. Ørndal rådyrvald har et areal på 4850 daa. Terrenget er variert med en hovedvekt av furuskog og myr. Valdet ligger på Ekne i Levanger kommune og mot grensen til Frosta kommune.

 

Anbefalte lenker

 

 

Jaktregler

Ettersøkshund

Det kreves godkjent ettersøkshund i henhold til § 23 i "Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

 

Ørndal:
Rådyrjakta selges som 1 bukkekort med 2 dyr i perioden 10.08. - 24.09 og 1 rådyrkort med 3 dyr dyr i perioden 01.11 - 23.12

Generelt

Dersom flere jegere deltar på jakta (jaktlag) skal navn og adresse på alle jegerne meldes til E-post: skogn@fjellstyrene.no. Dette gjelder alle vald.