Småviltjakt i Levanger. Felleskortet

Populært og stort jaktområde i Levanger. Rype, orrfugl og skogsfugl er fredet i 2023. Dagskort, 3- dagskort, ukekort og sesongkort. Ungdomskort for alle under 20 år. Velkommen!

Arter

  • Småvilt
  • Hare
  • Rødrev
  • Gaupe
  • Gjess
  • And
  • Ringdue

Beliggenhet

Viktige datoer


21.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Skogn og Grønnningen allmenninger

41601351

gunnar.pettersen@sgalmenninger.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Gjelder følgende områder: Statsallmenningene på Reinsjø, Grønningen, Migen, Ørndal og Lynum. Skogn og Grønningen Almenninger, Frol Bygdeallmenning. Levanger kommuneskoger Frol. Eiendommene Reistabustaden og Tomtvassli Østre v/ Tomtvatnet.

Jaktkvoter

Rype, orrfugl og storfugl (røy og tiur) er fredet i 2023. Jakt etter hare og øvrig småvilt etter gjeldene jakt- og fangsttider. I Reinsjø statsallmenning er det ikke tillatt med jakt på ender og gjess. 

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Varierende bestand

Jaktregler

Rype, orrfugl og storfugl (tiur og røy) er fredet for jaktåret 2023/2024.

I perioden 25. september - 10. oktober kan øvrig småviltjakt bare foregå over skoggrensa, eller i områder der det ikke foregår elgjakt. I denne perioden skal småviltjegere ta kontakt med elgjaktlederne / oppsyn i forkant av utøvelsen av småviltjakta. 

Det selges et begrenset antall kort for trening av fuglehunder. I perioden 15/9 - 31.10 selges det 2- dagers kort. Prisen er kr. 50,- Bufebevis må medbringes. Etter 31.10 åpnes det for fri hundetrening for stående fuglehund frem til 31/3.

Blyforbud fra 2023. Et EU-direktiv setter i realiteten et forbud for bruk av blyhagl til all småviltjakt i Norge. Forbudet mot bruk av blyhagl gjelder i og nær våtmark. Slik våtmark er definert i Ramsar-konvensjonen, betyr dette i praksis et totalforbud for bruk av blyhagl på jakt etter småvilt i Levanger med Felleskortet.

I følge Hundeloven § 8 kan jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret. Det gis ikke slikt samtykke før trening av løs hund før den 15. september.

Alle jegere plikter å ha lest og satt seg inn i reglene før jakt. Se vedlagte fil.