Småviltjakt i Levanger. Felleskortet

Populært og stort jaktområde i Levanger. Jaktkort selges som dagskort, 3- dagskort, ukekort og sesongkort. Ungdomskort for alle under 20 år. Velkommen!

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Hare
 • Rødrev
 • Gjess
 • And
 • Gaupe
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.08.2021 kl. 09:00

Om oss

Gjelder følgende områder: Statsallmenningene på Reinsjø, Grønningen, Migen, Ørndal og Lynum. Skogn og Grønningen Almenninger, Frol Bygdeallmenning. Levanger kommuneskoger Frol. Eiendommene Reistabustaden og Tomtvassli Østre v/ Tomtvatnet.

Kontakt oss

Skogn og Grønnningen allmenninger

41601351

gunnar.pettersen@sgalmenninger.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag- Limit: 2 ryper pr. dag og 10 pr. år og 2 skogsfugl pr. dag og 10 skogsfugl pr. år. I Reinsjø statsallmenning er det ikke tillatt med jakt på ender og gjess. I Øvre Forra naturresevat er det kun tillatt med jakt på hønsefugl, hare rev og mink.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Varierende bestand

Jaktregler

Jakttid rype: 15. september – 23. desember. I perioden 25. september - 10. oktober kan småviltjakt bare foregå over skoggrensa, eller i områder der det ikke foregår elgjakt. I denne perioden skal småviltjegere ta kontakt med elgjaktlederne / oppsyn i forkant av utøvelsen av småviltjakta. 

 

Det selges et begrenset antall kort for trening av fuglehunder. I perioden 15/9 - 31.10 selges det 2- dagers kort. Prisen er kr. 50,- Bufebevis må medbringes under treningsturen. Etter 31.10 åpnes det for fri hundetrening for stående fuglehund frem til 31/3.

 

Alle jegere plikter å ha lest og satt seg inn i reglene før jakt. Se vedlagte fil.

Vedlagte filer