Småviltjakt i Snåsa

Jaktkort for småvilt på statsallmenningene i Snåsa fra 25. september til 28. februar. OBS: Fra 01.01. - 28.02 er det kun jakt på rype, hare og smårovvilt.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And

Beliggenhet

Kontakt selger

Snåsa fjellstyre

46899771

snasa@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Veibeskrivelse

For å komme til statsalmenningene i Snåsa, kan en ta av E6 ved Vegset, eller følge riksveg 763 fra Steinkjer. Roktdal og Grønnings område nåes ved å ta av 763 på Jørstad i retning Imsdalen. For å komme til de østre områdene, Lurudalen og Storåsen, følges veien fra Snåsa sentrum til Agle og følger skilting derfra. For å komme til Bangsjøene går det skogsbilvei fra riksv. 17(Namsos), i retning Bangdalen.

Jaktkvoter

15/9 - 23/12  2022:  4 ryper/jeger/dag,

1/1 - 28/2  2023:  2 ryper/jeger/dag

 

2 skogsfugl/jeger/dag fra 15. september  - 23. desember.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Statsalmenningene i Snåsa omfatter skog-og fjellområder på ca 1400km². Jaktkortene gjelder hele statsalmenningen med unntak av gamle Gressamoen nasjonalpark, der jakt kun er tillatt i perioden 15. - 24. september etter søknad og trekking.

 

Som innenbygds regnes de som er registrert med bostedsadresse i Snåsa i folkeregisteret. 16- og 17åringer kan kjøpe ungdomskort.

 

Bestand

Bestanden følger naturlige svingninger. Fjellstyret utfører taksering i august og gjør vedtak om eventuele begrensninger i jakta med bakgrunn i dette.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

På allmenningen finnes store variasjoner i terrengtyper. Det er blandingsskog, gran, furuskog og bjørkeskog. Snaufjell finnes over hele almenningen.

 

 

 

Anbefalte lenker

Snåsa fjellstyre

Norges Fjellstyresamband - fellesorganisasjon for de 94 norske fjellstyrene.

Jaktregler

Husk at du må ha løst jegeravgift før du får kjøpt jaktkortet. Det er ikke anledning til å avbestille jaktkort etter at kjøpet er gjennomført. Betalt jaktkort refunderes ikke. 

 

Andre aktuelle tilbud