Småviltjakt i Snåsa

Jaktkort for småvilt på statsallmenningene i Snåsa fra 25. september til 29. februar. OBS: Fra 01.01. - 29.02 er det kun jakt på rype, hare og smårovvilt.

Arter

 • Småvilt
 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Grevling
 • Røyskatt
 • Mår
 • Gjess
 • And

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

For å komme til statsalmenningene i Snåsa, kan en ta av E6 ved Vegset, eller følge riksveg 763 fra Steinkjer. Roktdal og Grønnings område nåes ved å ta av 763 på Jørstad i retning Imsdalen. For å komme til de østre områdene, Lurudalen og Storåsen, følges veien fra Snåsa sentrum til Agle og følger skilting derfra. For å komme til Bangsjøene går det skogsbilvei fra riksv. 17(Namsos), i retning Bangdalen.

Kontakt oss

Snåsa fjellstyre

46899771

snasa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

15/9 - 23/12  2019:  5 ryper/jeger/dag,

1/1 - 29/2  2020:  2 ryper/jeger/dag

 

2 skogsfugl/jeger/dag fra 15. september  - 23. desember.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Statsalmenningene i Snåsa omfatter skog-og fjellområder på ca 1400km². Jaktkortene gjelder hele statsalmenningen med unntak av gamle Gressamoen nasjonalpark, der jakt kun er tillatt i perioden 15. - 24. september etter søknad og trekking.

 

Som innenbygds regnes de som er registrert med bostedsadresse i Snåsa i folkeregistret. 16- og 17åringer kan kjøpe ungdomskort.

 

Bestand

Bestanden følger naturlige svingninger. Fjellstyret utfører taksering i august og gjør vedtak om eventuele begrensninger i jakta med bakgrunn i dette.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

På allmenningen finnes store variasjoner i terrengtyper. Det er blandingsskog, gran, furuskog og bjørkeskog. Snaufjell finnes over hele almenningen.

 

Anbefalte lenker

Snåsa fjellstyre

Norges Fjellstyresamband - fellesorganisasjon for de 94 norske fjellstyrene.

Jaktregler

Eieren av dette kortet skal ha lest, forstått og skrevet ut regler for småviltjakt som finnes i tilbudet. Reglene for småviltjakt skal følge med jaktkortet i utøvelsen av jakt.

 

Jakt med hund

Alle som benytter eller går sammen med og har nytte av hund under jakt, må ha løst jaktkort for jakt med hund.  Kun en hund pr jeger.

Begrensninger

Småviltjakta starter 15. september. På grunn av stor interesse for jakt fra 15. september har vi regulert periode fra 15.09 til 24.09. Dersom du ønsker kort i denne perioden må du søke innen 1.april. Dette kan du gjøre på vår hjemmeside.


I periodene 25.09-01.10 og 10.10-17.10 kan småviltjakt bare foregå over skoggrensa, eller i områder det ikke foregår elgjakt. Det blir i denne perioden merket stier opp til snaufjellet fra fjellveiene.

 

Etter regulert periode stenger all jakt på gamle Gressåmoen nasjonalpark (jaktfelt 6).

 

Jakt på skogsfugl gjelder i perioden 15. september  - 23. desember.

 

 

Det er krav om fangstrapportering på all småviltjakt.

 

Rovviltjakt

Fra 1.04 til 31.03. Småviltkortet er også gyldig til rovdyrjakt. Fjellstyret forutsetter at den som skal utøve rovdyrjakt på statsallmenningen setter seg inn i og følger de bestemmelsene som gjelder for slik jakt og den generelle jaktutøvelsen.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud