Småviltjakt i Soltinddalen på Ringvassøy

Soltinddalen sameie ønsker deg velkommen til å bruke våre flotte naturområder, som lokker med godt jaktterreng.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Fra flyplassen på Langnes kjører man over brua i retning Kvaløya. Etter brua tar man til høyre i rundkjøriga og fortsetter norover langs riksvei 862 mot Hansnes (Ringvassøya). Videre i undersjøisk tunnell til Ringvassøya. I krysset i Hessfjord kjører man rett fram mot Skogsfjord. Etter en bratt stigning og et fjellparti møter man krysset til Dåfjord på høyre side av veien. Fylkesvei 303 går ned til fjordbotnen en strekning på ca.2,8km. Herfra går kommunale veistrekninger ut langs begge sider av fjorden.

For å komme til Soltinddalen sameie skal du ikke ta av i krysset mot Dåfjord, men fortsette rett fram mot Skogsfjord. Etter ca.2km møter du første fiskevann i sameiet (Rundhaugvannet) på høyre hånd.

Se hjemmeside for kart og mere informasjon.

Viktige datoer


01.09.2021 kl. 09:00

Om oss

Soltinddalen sameie er et organisert fellesskap mellom diverse grunneiere på gnr. 7 i Dåfjord i Karlsøy kommune. Sameiet har som formål å forvalte jakt og fiske på en langsiktig og forsvarlig måte til beste for medlemmene.

Kontakt oss

Soltinddalen sameie

Sverre Benum

48110144

sverre.benum@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

3 ryper pr dag pr jeger

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Sameiet forvalter småviltjakta i Soltinddalen. Det selges jaktkort til utenforstående bare via inatur.no. Salget åpnes 1. September.

 

Bestand

Varierende bestand av li- og fjellrype.

 

Terrengbeskrivelse

Lauvskog og snaufjell

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jakttid

I 2021 tillates det jakt i perioden 10.09. - 24.09. Det selges 5 kort pr dag.

 

Jakt med eller uten hund

Det tillates støkkjakt og hundejakt. Ved hundejakt, 1 hund pr. jeger. Betalt jegeravgift er en forutsetning for å få kjøpt jaktkort. Jegere skal ved kontroll fra oppsyn eller grunneiere uoppfordret framvise jaktkort, bufebevis og legitimasjon.Manglende jaktkort og evt bufebevis vil føre til bortvisning fra terrenget
Det er ikke tillatt å jakte eller trene med hund for småvilt første uke av elgjakta. f.o.m 25/09 t.o.m 01/10.
Det ikke tillatt å skyte mer enn 3 ryper pr. dag.
Det er tillatt å jakte alle typer lovlig jaktbart småvilt.
Jegere med gyldig jaktkort og grunneiere skal ved mistanke om ulovlig jakt, umiddelbart rapportere dette til styret eller oppsynet. De som jakter ulovlig kan bortvises og anmeldes for ulovlig jakt, jf. § 9 pkt. 2 og jordskifteloven § 95. Vi setter stor pris på at samtlige jegere som kjøper kort hos oss, benytter jaktrapporten som er tilgjengelig via Inatur.no. Dette vil gi oss nyttig informasjon om bestand og uttak.

Treningskort (sesongkort) fuglehund
Det innføres treningskort for fuglehund fra sesongen 2012.
Pris pr. kort kr 200,-.


Det skal ikke være trening innenfor båndtvangstiden (pt. 1/4-20/8), under rypejakta i perioden 10.sept - 31.okt og når det arrangeres jaktprøve.

Andre aktuelle tilbud