Småviltjakt i Suldal statsallmenning

NB:Hytta på Grotdalsneset blir stengt 1oktober pga oppussing. Høgfjellsterreng som ligg mellom 1050 og 1600 moh. Terrenget ligg nord for Blåsjø.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Viktige datoer


01.07.2021 kl. 09:00

Kontakt selger

Suldal fjellstyre

Kristian Steine

90865973

kristian.steine@haugnett.no

Kjøp/søk kort her

Jaktkvoter

Baglimit 3 ryper pr jeger pr dag.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bra fjellrypeterreng i høgheia. I terrenget har me 3 hytter som står åpne. Breiavad er ei privat hytte som fjellstyre disponerar i forbindelse med jakt og fiske. Den ligg 2 km fra anleggvei ved Blåsjø. Grotdalsneset ligg ved Krossvatn som er 5 km fra same anleggsvei. Steinkilen ligg ved Øvre Leirdalsvatn som ligg 11 km fra Mosstøl i Bråtveit.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Suldal statsallmenning i Dyraheio landskapsvernområde i Suldal i Rogaland.

Vi gjør oppmerksom på at vei til Blåsjø ikke blir brøytet ved snøfall. Dette gjør at terrenget ikke er godt egnet for vinterjakt. 

Terrenget kan være vanskelig tilgjengelig ved snøfall, spesielt for de som ikke er kjent i terrenget. 

Vi anbefaler at jegere tar kontakt med fjellstyret for informasjon om tilgjengelighet.  

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Ikkje tillete med hund. Jaktstart 1. oktober.

Innanbygds er busette i Gamle Suldal

Veibeskrivelse

Hytta på Grotdalsneset blir stengt 1 oktober pga oppussing. Ta av med Gullingen mot Blåsjø.Ved Oddatjørndammen tar du til venstre på grusveg over Odden. Snørike år kan grusvegen vera stengd. Allternativ veg frå Mostøl i Bråtveit.

Andre aktuelle tilbud