Skogsfugljakt i indre Østfold

Attraktiv skogsfugljakt i Eidsberg/Marker i Indre Østfold, tilbys fra jaktstart 10. 09.-23.12. Muligheter for overnatting.

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ca. 1 times kjøretur fra Oslo, Lillestrøm, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Fra Oslo: Følg E18 retning Stockholm. Ca. 10 km etter avkjøring til Mysen, ta av fra E18 og følg skilt mot Lundeby. Sving deretter til høyre inn på Svarverudveien (grusvei) og følg denne til enden.

Fra sør (Rakkestad): Følg Rv22 til Mysen. Ta E18 østover. Etter ca. 6 km følg skilt mot Lundeby og fortsett som i beskrivelsen ovenfor.

Kontakt oss

Svarverud Gård

92432531

mats.finne@gmail.com

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Jaktkortet gjelder kun skogsfugl.

Basert på årets taksering vil røy og orrhøne fredes i år (se omtale av bestanden nedenfor). 

Jaktkort for helger i september og oktober selges kun sammen med hytte. Ta kontakt for spørsmål.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Jaktområdet består av ca. 22 000 daa variert skogsterreng på grensen mellom Eidsberg og Marker kommuner i Indre Østfold. Avstander: Oslo ca. 1t15min, Lillestrøm ca. 1t, Moss ca. 1t, og Fredrikstad ca. 1t.

Området er godt dekket med skogsbilveier. Området inngår i et jaktterreng som også leies av en lokal jeger- og fiskerforening.

Overnatting

Skogshusværet Steinsborg og etterhvert Lundevollen er til utleie ved kjøp av jaktkort.  Steinsborg er idyllisk beliggende ved et av de største vannene i jaktterrenget, og det er bilvei fram til hytta. Hytta har 6-7 sengeplasser, gassbluss, og vedovn for oppvarming.

Jaktkort i helger i september og oktober selges kun sammen med utleie av hytte. Ta kontakt eller se vår nettside for pris. 

Bestand

Årets skogsfugltaksering viser at ca 90 % av røy og orrhøne hadde kyllinger i vårt område, men særlig hos storfugl har kullene vært små. Stamfuglbestanden (hunfugl sett per time) har gått noe ned de seinere år, og har ikke tatt seg opp i årets taksering. Røy og orrhøne blir derfor fredet i år, men det er en del hannfugl å jakte på .

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Jaktområdet ligger på en større skogeiendom i nordenden av Fjella. Fjella er et stort sammenhengende furudominert skogområdet mellom Glomma og Haldenvassdraget.

Området domineres av middels og lavbonitets furuskog på åsryggene og rikere granskog i dalsøkkene. Terrenget er småkuppert og ispedd mange små myrer og vann.

Jaktregler

Det er kun tillatt jakt på skogsfugl (jerpe, orrfugl, storfugl). 


Fangstrapport er obligatorisk for alle jegere, og leveres på nettsiden til Inatur. Alle som løser kort må rapportere. Det skal rapporteres selv om det ikke er felt vilt. Ved manglende levering av jaktrapport vil jeger kunne utestenges neste jaktsesong.

Ønsker jeger å bruke bil i terrenget skal kjøretillatelse lastes ned fra denne siden. Denne skal fylles ut med navn på jeger og dato for jaktperioden, og ligge synlig når bil parkeres i jaktterrenget. Kjøretillatelse gjelder kun innenfor grensene for jaktterrenget.

Kart over jaktterreng og en oversikt over jaktregler skal også lastes ned ved kjøp av kort. Last ned og skriv ut vedlagte filer.

Andre aktuelle tilbud