Blåfjellakortet - Rypejakt på Nordmøre og i Trøndelag

Med Blåfjellakortet for rypejakt kan du jakte i Halsa i Heim kommune og i Åsskard i Surnadal kommune. Vi ønsker velkommen til spennende opplevelser i flott natur på Nordmøre og i Trøndelag.

Arter

  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare

Beliggenhet

Kontakt selger

Blåfjella felles kortområde

00000000

post@blafjella.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Blåfjella felles kortområde består av Åsskard
Utmarkslag, Halsabygda storviltvald, Betna og Vågland Utmarkslag, Valsøyfjord
Utmarkslag og Lerviklandet, Rodal og Engdal Utmarkslag. Disse lagene består av
rettighetshavere med jakt- og fiskerett innenfor kortområdet.

Jaktkvoter

Salget av kort på rypejakt vil åpne i månedsskiftet august/september når vi har fått bedre oversikt over årets rypebestand.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Blåfjellaområdet dekker vel 500 km2 landareal og omfatter hele Halsa  i Heim kommune samt Åsskard i Surnadal kommune. Mesteparten av området er kupert, og har en geologi preget av gneis i forskjellige former, med årer av glimmerskifer og øyer av gabbro.
Skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter, noen få plasser kan den gå høyere. Terrenget kommer opp i 978 m.o.h. med Hjelmen som høyeste topp i området.

Mesteparten av området er kupert, hvor skoggrensa ligger på mellom 400 – 500 meter. For korrekte jaktgrenser, se og skriv ut vedlagte fil Jaktområde Blåfjella

 

Nyttige linker :

 

Jaktregler

Jakt på rype uten hund.

Generelle regler

Jakttid er fra og med 10. september og til og med 23. desember.

Det er bare anledning til jakt på rype (lirype og fjellrype) og hare. Det er ikke anledning til bruk av hund. Jakta kan kun foregå over tregrensa.

Baglimit kan innføres og kvote kan settes ut fra bestand. Årlige bestemmelser. Jaktstopp innføres i år der bestanden tilsier det. Inndeling av jaktperioder kan innføres, dette for å dempe jaktpresset tidlig i jakta og andre perioder. En kan også legge begrensninger i antall solgte kort.

Kjøpt kort refunderes ikke.

Veibeskrivelse

Fra Trondheim og Kristiansund følger man E39. Fra Sunndalsøra og Surnadal følger man Riksveg 65.

Andre aktuelle tilbud