Småviltjakt på sørsia i Grong

Sørsia Utmarkslag i Grong leier ut ca 75.000 dekar rype- og skogsfuglterreng i Geitfjellet.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Sørsia jaktområde ligger vest for E6 i Grong kommune.
Avstand fra Grong Stasjon (NSB) er 3 km og det er 160 km til Trondheim Lufthavn, Værnes. Avstand til Namsos Lufthavn er 40 km.

Viktige datoer


01.05.2018 kl. 09:00

Om oss

Sørsia Utmarkslag er en forening som legger til rette for småviltjakt og innlandsfiske på vegne av 34 grunneiere.

Kontakt oss

Sørsia Utmarkslag

Jenny Domås

90797677

jenny@jorem.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Bag-limit: 2 liryper, 2 fjellryper og 1 storfugl pr døgn pr person

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 

Jaktterrenget til Sørsia Utmarkslag dekker tilsammen ca. 75 000 dekar rype- og skogsfuglterreng, hvorav halvparten er skogsterreng og den andre halvparten fjellterreng. Terrenget grenser bl.a. mot Nordre Bangsjø statsallmenning, hvor det er mulig å få kjøpt jaktkort. I dalbunnen grenser terrenget mot offentlig veg. Fra 10.09-23.09 deles terrenget i to og leies ut til grupper for en uke av gangen, deretter åpnes det for kortsalg. 

 

Bestand

Normale bestander med skogsfugl og rype.

 

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Terrenget er varierende med skog-og fjellterreng og går i fra dalføret og helt opp på toppen av Geitfjellet. Laveste punkt er ca 40 m.o.h mens toppen av Geitfjellet måler 846 m.o.h. I sørdelen er det mulig å komme seg opp i høyden via veg opp i hyttefelt på Bjørgan. Her er det også mulig å leie hytter. Det er også mulig å skyss opp til toppen av Geitfjellet via bomveg. I vest går det bilveg til ca. 2 km. før Konovatnet (se kart). Vi har ikke egne hytter i terrenget, men Røde Kors i Grong leier ut hytte på vårt terreng, i kort avstand fra Geitfjelltoppen. Ta kontakt med Grong Røde kors eller følg linken lenger ned for å leie denne. På Jørem og Valskrå tilbys overnatting med eller uten matservering i utleiehus, med gangavstand til skogsfuglterrenget i vest. Utleiehytte finnes også på Seem gård, og på Grong skisenter. 

 

Anbefalte lenker

Overnatting på Jørem

Overnatting på Seem

Overnatting på Valskrå

Grong skisenter

Grong fritid

Grong Røde kors

Jaktregler

I Grong kommune er det jaktid på elg fra 25.9-23.12, og jegere bes vise hensyn til hverandres jakt.

Jakttips

Vi har ledig på Terreng Vest i perioden 17.-23. september 2020. Pris kr. 15 000. Max 5 jegere og 5 hunder.

Andre aktuelle tilbud