Fuglejakt for utenbygdsboende i Torpa statsallmenning

Sett av noen dager til jakt i Torpa statsallmenning og Fellesstrekningen, i et lett tilgjengelig, variert og lettgått terreng.

Arter

 • Lirype
 • Fjellrype
 • Røy
 • Tiur
 • Orrfugl
 • Jerpe
 • Hare
 • Rødrev
 • Gjess
 • And
 • Vadefugler
 • Ringdue

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Adkomstmulighetene er gode da FV204 mellom Lillehammer og Valdres går gjennom sentrale deler av området. Det er også enkelt å kjøre fra Dokka retning Lillehammer, ta av mot Nord-Torpa/Synnfjellet og videre forbi Spåtind hotell til Oppsjøen.

 

Fjellstyret har 5 rimelige hytter til utleie som ligger svært gunstig til midt i jaktområdet. Disse finner du link til på denne siden. 

 

Merk at vegen gjennom allmenningen er vinterstengt, men holdes åpen minst ut oktober (avhengig av snømengde etter 1.nov.). Etter vinterstenging er det parkeringsmuligheter ved Lenningen og ved Spåtind hotell.

Viktige datoer


12.04.2022 kl. 09:00

01.05.2022 kl. 23:59

Kontakt oss

Torpa fjellstyre

Fjelloppsyn Truls Vesterås

975 44 177

torpa@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Jaktkvoter

Jaktkvote/bag-limit fastsettes etter taksering i august og vil publiseres på våre hjemmesider: www.torpa-fjellstyre.org så snart det er klart. Alle som kjøper seg jaktkort plikter å gjøre seg kjent med dette før de starter jakta.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

De som blir trukket ut får en e-post og SMS om dette. Du får en frist til å takke ja/nei og den må overholdes. Hvis du ikke får et tilbud blir du stående på venteliste. Vi tildeler videre fra denne ventelista hvis noen takker nei til tilbudet sitt. Pass på at e-post og telefonnummer er korrekt utfylt slik at du får beskjedene du skal.

 

Om jaktkortsalg: 

Jaktkortet er personlig, og betalt jaktkort refunderes ikke. Jaktlaget er bindende og jegere på laget kan ikke endres etter søknadsfrist/trekning.

Kortkjøper og den/de vedkommende kjøper jaktkort på vegne av, er inneforstått med at kjøpte kort ikke refunderes dersom fjellstyret før og under jakta må innføre begrensning i jakttid, kvote og jaktområde (jf. angrerettsloven §22, pkt. m). Om jaktstart ikke gjennomføres (eksempelvis ved fredning av en art), refunderes 80 % av beløpet (pga. administrasjonsgebyr).

 
Det gjøres oppmerksom på at DU som jeger må ha betalt den nye jegeravgiften for 2022 før du kan få kjøpt jaktkort. Betaler du direkte via http://www.brreg.no/registrene/jeger/jegeravgift_bestille.html registreres betalingen med en gang. Betaler du via nettbank bør du regne ca 5 dager før betalingen registreres.

 

Jaktregler

Jaktkortet gjelder innenfor Torpa Statsallmenning og Fellesstrekningen som ligger i Gausdal kommune. Det er forbudt å bruke mer enn en hund pr. jeger. Det kreves godkjent sauerenhetsbevis for hunder eldre enn 12 mnd. Ungdom tom. 20 år jakter gratis men må løse jaktkort hos kortutsteder. Bevis for betalt jegeravgift, våpenkort og sauerenhetsbevis skal være med under jakta.

 

Rypetakseringer blir utført hvert år i begynnelsen av august. Resultater foreligger i månedskiftet august/september. Følg med på vår hjemmeside www.torpa-fjellstyre.org for mer informasjon. Evt. kvotebegrensning vil legges ut her.

Tilleggskort for sesongkort i forlengelse av begrenset periode blir lagt ut for salg etter taksering, dersom resultatet tilsier at dette er forsvarlig. 

 

Vi gjør her oppmerksom på at DU som jeger forplikter deg til å gjøre deg kjent med gjeldende regler.

"Orienteringen om småviltjakt Torpa statsallmenning" (finnes nedenfor) skal skrives ut, leses og tas med sammen med jaktkortet under jakta. Jaktkort uten regler er å betrakte som ugyldig og vil medføre sanksjoner.

 

Andre aktuelle tilbud