Skogsfugl-/harejakt i Stor-Elvdal

Trønnes/Westgård Utmarksområde byr på småviltjakt i store og varierte områder. For beskrivelse over hvor en kan jakte hare og hvor en kan jakte skogsfugl se kart under "Terrengbeskrivelse".

Arter

  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Jerpe
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Viktige datoer


08.06.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Trønnes/Westgård Utmarksområde

Thore Lie

91320978

thorehund@gmail.com

Kjøp/søk kort her

Om selger

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Beliggenhet og terrengbeskrivelse

Trønnes/Westgård Utmarksområde er ca 180 km2 og ligger i Stor-Elvdal Kommune på vestsiden av Glomma v. Koppang. Terrenget strekker seg fra dalbunnen ved Glomma og opp på snaufjellet med topper på litt over 1300 meter.
Det er god dekning med skogsbilveier i området. Bomavgift må løses på de fleste av veiene.

Kart over hvor en kan jakte hare, og hvor en kan jakte skogsfugl

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jegerne oppfordres til å studere kartet nøye for å forsikre seg om at en ikke jakter på ulovlig terreng! Skogsfugl/hareterrenget er på totalt ca. 123.000 da (fordelt på 3 jaktfelt) mens hareterrenget er på totalt ca. 180.000 da (se vedlagt kart).

Skogsfugl-/harejakt i perioden 10/9 - 23/9 er begrenset og det må sendes egen søknad til vår kortselger Thore Lie, 2480 Koppang senest innen 15. august hvert år.  Spesifiser i så fall om du ønsker første periode (10.-16.9. pluss 2.10-23.12. Pris 3050,-) eller andre periode (17.-23.9. pluss 2.10.-23.12. Pris 2950,-)

I perioden mellom 2. oktober og 23. desember, går småviltjakta parallelt med elgjakta.

Toppjakt med rifle er ikke tillatt.


21. august åpner vi for hundetrening på fjellet, se egen salgsside. Treningsfeltet er på ca 28.000 da og egner seg både for trening på hare og fugl. Det er også vintertrening 1/1-31/3, da på ca 87.000 da. Treningskort kan også fås kjøpt selvbetjent ved bomkassa til Vinjeveien. Vær oppmerksom på at det ikke er anledning til å trene hunder inne i selve hyttefeltet. Ta hensyn til villrein.

Rabatterte priser

Ungdom fra 14 år til og med det året de fyller 20 år, samt grunneier betaler halv pris på jaktkort for småvilt og and/ due.

For mer info kontakt Thore Lie tlf 913 20 978 eller epost thorehund@gmail.com 

Veibeskrivelse

Avstander til Tryvang som ligger midt i utmarksområdet:
Oslo 242 km, Hamar 132 km, Elverum 102 km, Trondheim 260 km

Andre aktuelle tilbud