Småviltjakt i Ulvik statsallmenning NB! Fjell- og lirype er freda!!

Ulvik statsallmenning kan skilte med 363.000 dekar med høgfjellsterreng. Lett tilgjengeleg med tog eller bil, god hyttedekning og variert, vilt og vakkert terreng. Velkomen!

Arter

  • Småvilt
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Gjess
  • And
  • Vadefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Allmenninga vert enklast nådd med tog til Finse eller Hallingskeid. Sommarsdagen er det ope asfaltert anleggsveg frå Osa i Ulvik opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenninga, og fleire av hyttene er og lett tilgjengelege derfrå.

Kontakt oss

Ulvik fjellstyre

90213685

ulvik@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Det har de siste åra vore stabile småviltbestander i Ulvik statsallmenning. Fjellrype og hare har vore dominerende viltarter, men no ser me særs lite rype i fjellet. Ulvik Fjellstyret har freda fjell- og lirype i ein 3-års periode frå sesongen 2013 tom 2015. Etter 3 år med freding kan ikkje fjellstyret sjå at det er grunnlag for å opne for jakt på fjell- og lirype ennå. Bestanden har ikkje tatt seg opp att, så fjellstyret vel å frede rypa i ytterlegare tre år frå sesongen 2016 tom 2018. 

 

Beliggenhet og terrengbeskivelse

Allmenninga ligg i verhardt høgfjellsterreng. Ulvik fjellstyre har totalt 9 husvere i allmenninga.3 av desse er opne steinbuer, 6 er låste hytter. Sju av husvera ligg i områda sørvest for Finse mot Ulvik, ei på Finse og ei steinbu i Lengjedalen.

 

På Finse har fjellstyret hytta Finsebu, som ligg rett ved Finse stasjon. Her er det sengeplass til 8 (9), straum og god standard. Dei andre hyttene har ved og gass, og ligg innan 1-4 timars gange frå veg/jernbane. For tinging av hytter ta kontakt med Harald Normann Andersen 90 21 36 85. For tinging av Finsebu, sjå inatur.no.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jakta skjer innenfor statsallmenningens grenser, se kartet.

På strekningen Finse - Lågheller er det jaktforbud 1 km på hver side av Rallarveien.

 

Husk å sende inn fangstrapport!
Andre aktuelle tilbud