Småviltjakt utan hund i Ulvik statsallmenning

Ulvik statsallmenning kan skilte med 363.000 dekar med høgfjellsterreng. Lett tilgjengeleg med tog eller bil, god hyttedekning og variert, vilt og vakkert terreng. Velkomen!

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Fjellrype
  • Hare
  • Rødrev
  • Røyskatt
  • Gjess
  • And
  • Vadefugler

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Allmenninga vert enklast nådd med tog til Finse eller Hallingskeid. Sommarsdagen er det ope asfaltert anleggsveg frå Osa i Ulvik opp på Osafjellet. Der har ein eit fint utgangspunkt for jaktturar i allmenninga, og fleire av hyttene er og lett tilgjengelege derfrå.

Kontakt oss

Ulvik fjellstyre

90213685

ulvik@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er vedteke fyljande kvotar for 2019:

Dag: 2 ryper

Veke: 5 ryper

Sesong: 8 ryper

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Bestand

Etter 5 år med freding av rypa i Ulvik Statsallmenning ser ein no at bestanden har teke seg opp att.  Under tilsynturar på hyttene til fjellstyret vinteren 2017-2018 er det observert ein god del meir rype enn tidlegare år. Fjellrype og hare er dominerende viltarter.

 

Beliggenhet og terrengbeskivelse

Allmenninga ligg i verhardt høgfjellsterreng mellom 1100 - 1800 m.o.h. Ulvik fjellstyre har totalt 9 husvere i allmenninga.3 av desse er opne steinbuer, 6 er låste hytter. Sju av husvera ligg i områda sørvest for Finse mot Ulvik, ei på Finse og ei steinbu i Lengjedalen.

 

På Finse har fjellstyret hytta Finsebu, som ligg rett ved Finse stasjon. Her er det sengeplass til 8 (9), straum og god standard. Dei andre hyttene har ved og gass, og ligg innan 1-4 timars gange frå veg/jernbane. For tinging av hytter ta kontakt med Harald Normann Andersen 90 21 36 85. For tinging av Finsebu, sjå inatur.no.

 

Anbefalte lenker

Jaktregler

Jakta skjer innenfor statsallmenningens grenser, se kartet.

På strekningen Finse - Lågheller er det jaktforbud 500 meter på hver side av Rallarveien. Jakt med hund er ikkje tillatt !

 

Husk å sende inn fangstrapport!
Andre aktuelle tilbud