Småviltjakt i Myrdal-Broksfjell i Aurland.

Køyr kollektivt på jakt! Småviltjakt med Myrdal stasjon på Bergensbanen som utgangspunkt.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Kjøp/søk kort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Ta Bergensbanen til Myrdal stasjon, overnattingsmoglegheiter i området. Ta kontakt Aurland turistinformasjon (57633313)

Vedlagte filer

Om oss

Dette småviltjaktkortet er eit samarbeid mellom Aurland fjellstyre og Myrdalen sameige.

Aurland Fjellstyre skal, i fylgje Fjellova, forvalta bruksrettane i statsallmenningen. I Aurland statsallmenning gjeld dette rettar som fiske, villreinjakt, småviltjakt, stølar og beite.

Myrdalen sameige representere grunneigarane i Myrdalen.

Kontakt oss

Aurland fjellstyre

57633566

aurland@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Jaktkvoter

Det er fastsett dagskvote på 1 rype per jeger for 2016. Jaktstart er utsett til 1.oktober og jakta på småvilt stoppar 23.desember. Aurland fjellstyre og grunneigarane oppfordrar interesserte til å jakte på smårovvilt. For raudrev er jaktperioden frå 15.juli fram til 15.april. Ta kontakt på fjellstyrekontoret aurland@fjellstyrene.no eller ring 57633566, så skriv me ut og sender sesongkort gratis.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Jaktfeltet ligg lettvint til med Myrdal stasjon på Bergensbanen som utgangspunkt.

 

Bestand

Brukbar bestand av fjellrype rundt Broksfjell, lirype lenger nedover. Dei seinare åra har det vore lite fugl i fjellet, men teikn til betring i 2017.

 

Toppen av Broksfjell ligg 1651 m.o.h., jakterrenget går heilt ned til ca.950 m.o.h.

Sjå vår heimeside for meir info. Hjortejakt Aurland. Småviltjakt Aurland. Innlandsfiske i Aurland.

Jaktregler


RETNINGSLINER FOR SMÅVILTJAKTA I AURLAND STATSALLMENNING

 

1.         Jakttid for jakt på rype, hare og skogsfugl er 1. oktober - 23.desember.

           

2.         Andre småviltartar som staten har fastsett  jakttid for kan det jaktast
            på i samsvar med den av staten fastsette jakttida, men dersom slik
            jakt strekkjer seg utanfor den jakttida som ovanfor er fastsett for rype,
            må fjellstyret søkjast særskilt om dette.

 

3.         Det er fritt kortsal for småviltjakt utan hund.

 

4.         Frå og med 1. oktober vert det opna for jakt med hund.

 

5.        Der er fastsett dagskvote på 1 rype per jeger.