Småviltjakt i Myrdal-Broksfjell i Aurland.

Køyr kollektivt på jakt! Småviltjakt med Myrdal stasjon på Bergensbanen som utgangspunkt.

Arter

  • Småvilt
  • Lirype
  • Røy
  • Tiur
  • Orrfugl
  • Hare
  • Rødrev

Beliggenhet

Viktige datoer


01.09.2023 kl. 09:00

Kontakt selger

Aurland fjellstyre

57633566

aurland@fjellstyrene.no

Kjøp/søk kort her

Om selger

Dette småviltjaktkortet er eit samarbeid mellom Aurland fjellstyre og Myrdalen sameige.

Aurland Fjellstyre skal, i fylgje Fjellova, forvalta bruksrettane i statsallmenningen. I Aurland statsallmenning gjeld dette rettar som fiske, villreinjakt, småviltjakt, stølar og beite.

Myrdalen sameige representerer grunneigarane i Myrdalen.

Jaktkvoter

Det er fastsett dagskvote på 2 rype per jeger for 2023. Jaktstart er fastsett til 25. september, og jakta på rype stoppar 23.desember. Jaktkort for hare for perioden 1. januar - 28. februar kan tilbydast - kontakt fjellstyret. Aurland fjellstyre og grunneigarane oppfordrar interesserte til å jakta på smårovvilt. For raudrev er jaktperioden frå 15.juli fram til 15.april. Ta kontakt med fjellstyrekontoret aurland@fjellstyrene.no eller ring 57633566, så skriv me ut og sender sesongkort til kr. 100.

Fangstrapportering

For å jakte her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Jaktfeltet ligg lettvint til med Myrdal stasjon på Bergensbanen som utgangspunkt.

 

Bestand

Brukbar bestand av fjellrype rundt Broksfjellet, lirype lenger nedover. 

Toppen av Broksfjellet ligg 1651 m.o.h., jakterrenget går heilt ned til ca.950 m.o.h.

Sjå vår heimeside for meir info. Hjortejakt Aurland. Småviltjakt Aurland. Innlandsfiske i Aurland.

Jaktregler


RETNINGSLINER FOR SMÅVILTJAKTA  I MYRDAL/BROKSFJELLET

 

1.         Jakttid for jakt på rype er 25. september - 23.desember.

           

2.        Det er fritt kortsal for småviltjakt utan hund.

 

3.         Frå og med 1. oktober vert det opna for jakt med hund.

 

4.         Det er opna for jakt på hare i tida 25.9.-23.12 og 1.1. - 28.2 (kontakt fjellstyret)

 

5.        Der er fastsett dagskvote på 2 ryper per jeger.                

Veibeskrivelse

Ta Bergensbanen til Myrdal stasjon, overnattingsmoglegheiter i området.