Øvre-Hein fiskerett-1 med hytte. 10-årskontrakt. Gi bud!

Hytte med flott beliggende ved Øvre-Hein på Hardangervidda. Leies ut på 10-årskontrakt til høystbydende. Leien inkluderer eksklusiv fiskerett på rett-1 i Øvre Hein. Se egen lenke til budskjema.

Hyttekalender

INVITER PÅ TUR! Del på

Hyttedetaljer

Størrelse og ankomst

Senger til
5 personer
Antall soverom
2
Areal
40 m2
Ankomst
tidligst kl 0:00
Avreise
senest kl 0:00
Avstand fra vei
5 km (sommer)
5 km (vinter)

Om oss

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust. Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

 

Kontakt oss

Halne Sameige

Stein Georg Verpe

92248848

post@halnesameige.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Om hytta

Fullisolert hytte på 40m², inneholder stue/kjøkken, 2 soverom med 5 sengeplasser, gang, bod og utedo.

Båtnaust på 15m² ved hytta.

Hytta med eksklusiv fiskerett i Øvre-Hein leies ut til høystbydene. 

Leieperiode: 01.01.2023 - 31.12.2032

Leien indeksreguleres etter 5 år, (01.01.2028) iht SSB sin KPI.

BUD LEVERES ELEKTRONISK HER.  

BUDFRIST 4 oktober kl 20.00

 

Fiskerett

Øvre-Hein er et godt fiskevann som ligger sør for Heinungen på Hardangervidda.

Leie av denne hytta inkluderer eksklusiv fiskerett på rett-1 i nevnte vann.

 

Fiske kan utøves med: stang, oter og garn. Alt fiske er fredet fra 1. oktober til 1. januar.

Det foreligger fiskerapporter for de siste 35 år. Sommeren 2021 ble det tatt opp 281 kg fisk med gjennomsnittsvekt på 0.58 kg pr fisk i Øvre-.Hein.

Leietaker må levere fiskerapport innen 1. november hvert år.

Utleier setter som krav at det fiskes aktivt med garn for å ivareta kvaliteten på fiskebestand.

Det bør fiskes opp minimum 100 kg pr år på denne fiskeretten.

 

Hytteregler/Avbestillingsregler

Hytte med fiskerett leies ut til voksne, ansvarsbevisste ordensmennesker. 

Alle henvendelser og spørsmål vedrørende leie av hytte og fiske rettes til Halne Sameige. Se kontaktinfo på denne siden.

 

Avbestillingsregler

Dersom leietakeren ikke overholder bestemmelsene i inngått leiekontrakt, har Halne Sameige rett til å si opp leiekontrakten med øyeblikkelig virkning, og utleieren kan da fjerne leietaker sin båt og utstyr for leietaker sin regning.

 

Hyttregler

Hytta skal behandles og ivaretas på best mulig måte gjennom leieperioden.

I løpet av leieperioden har leietaker ansvaret for innvendig og utvendig vedlikehold, utleier dekker innkjøp av materiell etter avtale.

Eventuelle skader og ødeleggelser på hytta og/eller inventar, meldes umiddelbart til utleier. Leietaker kan bli erstatningspliktig.

Husdyr er tillatt.

Fremleie av hytte med fiskerett er IKKE tillatt.

Utvask ved leieperiodens slutt bekostes av leietaker.

Utleier dekker offentlige avgifter, feiing og forsikring, med unntak av leietaker sitt personlige utstyr.

Nøkkelhenting

Avtales med utleier etter inngåelse av leieforholdet

Turtips

Andre aktuelle tilbud