Halnefjorden fiskerett-2 med hytte. Åremålsleie.

Hytte med flott beliggende ved Halnefjorden på Hardangervidda. Leies ut på åremål til høystbydende, inkluderer eksklusiv fiskerett på rett-2 i Halnefjorden.

Hyttekalender

INVITER PÅ TUR! Del på

Hyttedetaljer

Størrelse og ankomst

Senger og utstyr til
3 personer
Antall soverom
1
Areal
18 m2
Ankomst
tidligst kl 0:00
Avreise
senest kl 0:00
Avstand fra vei
0,3 km (sommer)
0,3 km (vinter)

Om oss

Halne Sameige forvalter ca 127.000 da eiendom, for 88 deleigarar, på Hardangervidda i Hol kommune. Sameiget strekker seg fra Haugastøl-eigendommen i nord, langsmed fylkesgrensa til Hordaland i vest, Nore og Uvdal kommune i sør og Monsbu/Krækjaheie i aust. Store deler av sameiget ligger i landskapsvernområde. Virksomheten er utleige av hytter, inntekt av festetomter, utleige av terreng for rypejakt, salg av kort for villreinjakt, utleige av fiskeretter og beiteutleige.

 

Kontakt oss

Halne Sameige

Stein Georg Verpe

92248848

post@halnesameige.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Om hytta

Hytte på 18m², fullisolert. Ett soverom med 3 sengeplasser, oppholdsrom/kjøkken og utedo.

Hytte med eksklusiv fiskerett i Halnefjorden, (rett-2),  leies ut til høystbydene.

Leieperiode er 5 år.

BUD LEVERES ELEKTRONISK HER.  

BUDFRIST 20/10 kl 20.00

 

Fiskerett

Halnefjorden er et meget godt fiskevatn på ca 15040 da. og strekker seg fra Halne Fjellstugu/Rv7 i nord til Heinvassdraget i sørøst.

Åremålsleie av denne hytta inkluderer eksklusiv fiskerett på rett-2 i nevnte vatn. Se fiskekart for Halnefjorden her.

 

Fiske kan utøves med: stang, oter og garn. Alt fiske er fredet fra 1. oktober til 1. januar.

Det foreligger fiskerapporter for de siste 35 år. Sommeren 2020 ble det tatt opp 779 kg fisk med gjennomsnittsvekt på 0.78 kg pr fisk i Halnefjorden.

Leietaker må levere fiskerapport årlig, innen 1. november.

 

Hytteregler/Avbestillingsregler

Hytta leies ut til voksne, ansvarsbevisste ordensmennesker. 

Alle henvendelser og spørsmål vedrørende leie av hytta rettes til Halne Sameige. Se kontaktinfo på denne siden.

 

Avbestillingsregler

  • Oppsigelse senest 3 mnd. før nytt leieår.

 

Hyttregler

Hytta skal behandles og ivaretas på best mulig måte gjennom året.

I løpet av leieperioden har leietaker ansvaret for utvendig vedlikehold, (beising), utleier dekker innkjøp av materiell.

Eventuelle skader og ødeleggelser på hytte og/eller inventar, meldes umiddelbart til utleier. Leietaker kan bli erstatningspliktig.

Hund er tillatt, men den skal ikke ligge i møbler eller senger og ikke etterlates alene i hytta.

Hytta kan ikke fremleies. 

Utvask ved leieperiodens slutt bekostes av leietager.

Utleier dekker offentlige avgifter, feiing og forsikring, med unntak av leietaker sitt personlige utstyr.

Nøkkelhenting

Avtales med utleier etter inngåelse av leieforholdet

Turtips

Andre aktuelle tilbud