Kommunebua i Gammeldalen på Tynset

Enkel og trivelig overnatting i gammel skogskoie i Gammeldalen på Tynset. Gode tur- og jaktmuligheter rett utenfor døra. Hytta er stengt for utleie senhøst/vinter.

Størrelse og ankomst

Senger til
2 personer
Antall soverom
1
Areal
20 m2
Ankomst
tidligst kl 15:00
Avreise
senest kl 14:00
Avstand fra vei
0,1 km (sommer)
5 km (vinter)

Adresse

Adresse
Gammeldalen
Poststed
2500 Tynset

Beliggenhet

Kontakt utleier

Tynset kommune

Servicetorget

62485000 (mandag-fredag 10.00-15.00)

postmottak@tynset.kommune.no

Velg ankomst og avreise

Om utleier

Tynset kommune,

2500 Tynset

Telefon 62 48 50 00

Tynset kommune

Om hytta

Kommunebua er en liten skogskoie som innbyr til enkel men trivelig innkvartering sentralt plassert i Gammeldalen. Bua består av ett rom som inneholder soveplass til 2 personer. Den er enkelt utstyrt med en liten kjøkkenkrok, gassbluss, bord og stoler, og nødvendig kjøkkenutstyr for inntil 4 personer. Leietaker må medbringe sengetøy (dyner/soveposer) selv.  

 

Bua ligger har ikke innlagt vann eller strøm. Oppvarming skjer med vedovn. Ved finnes på stedet. 

I bua finnes kjele for oppvarming av vann. Vann hentes i bekken like nedenfor. Det anbefales å ta med eget drikkevann fordi det går mye beitedyr i Gammeldalen i sommerhalvåret. 

Sanitære forhold ellers: Utedo. 

Det er bomvei inn til hytta. VEIAVGIFT BETALES HER . Det er også mulig å betale ved passering.

 

Vinterstid er det ikke brøyta vei inn til bua, og den stenges derfor for utleie i vinterhalvåret.

 

Kommunebua er et godt utgangspunkt for friluftsliv, jakt og fiske i området.Den ligger godt skjermet for innsyn inne i skogen men likevel lett tilgjengelig.

I Gammeldalen finnes et flott og særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, vernet gjennom Gammeldalen naturreservat. I tillegg til et rikt dyreliv i dalen, er det også mye beitedyr i området, hvor det også foregår aktiv setring. Et godt utbygd skogsveinett gir deg enkel tilgang på store deler av området og egner seg derfor godt for både vandring og sykling. 

 

Hytte-/Avbestillingsregler

Hund er velkommen, men det er ikke tillatt med hund i sengene.

Leietaker plikter å behandle hus og innbo på en forsvarlig måte, og forlate setra i den stand du selv ønsker å finne den. Gebyr ved manglende vask er kr 550,-.

 

ALLE KONTAKTFLATER SKAL RENGJØRES EKSTRA GODT!!

 

Oppholdet betales på inatur.no ved bestilling.

  • Ved avbestilling inntil 30 dager før oppholdet starter refunderes 85% av beløpet.
  • Ved avbestilling mellom 30 - 7 dager før oppholdet starter refunderes 50 % av beløpet
  • Ved avbestilling inntil én uke før oppholdet gis ingen refusjon.

 

Vi anbefaler alle våre leietakere å ha sin reise-/avbestillingsforsikring i orden.

Avbestilling/endring i leieforholdet sendes til Tynset kommune, Servicetorget.

Nøkkelhenting

Nøkkel hentes og avleveres hos Servicetorget hos Tynset kommune innenfor åpningstiden, mandag-fredag 10.00-15.00. Eventuelt etter annen avtale.

Ytteligere informasjon om nøkkelhenting blir gitt ved å kontakte Servicetorget på telefon 62 48 50 00, mandag-fredag 10.00-15.00.

Turtips

Gammeldalen naturreservat utgjør et særpreget landskap og et naturhistorisk interessant område med viktige kvartærgeologiske formelementer, blant annet eskere, terrasser og dødisgroper. Verneområdet er delt i to. Totalt strekker det seg ca. 12 km sørover fra Telneset til Storkletten i sør. Elva Tela danner grensa i vest. Landskapet i dalbunnen er svært kupert med store egger og forsenkninger. I øst skråner terrenget bratt opp mot Teldalsvola. Lav- og lyngrik furuskog er dominerende skogtyper. Området representerer et av de aller mest formrike dødisterreng i hele Midt-Norge. Langs hele østsiden av Gammeldalen finnes et uryddig nettverk av eskerrygger. Disse ryggene er opptil 50 m høye. Oppe i dalsidene fins spylerenner, terrasser og seter. Store ravinerte kvabbavsetninger er lokalisert sør for Gammeldalsvangen, mens sand og grus er dominerende materialtyper i selve Gammeldalen. En større samling av store eskerrygger finnes neppe noe annet sted i hele Sør-Norge. Høyden over havet er 500-1140 m.

 

 

Kommune ligger i Gammeldalen..... Gammeldalen ligger ca. 10 km øst for Tynset sentrum.

Fra bua finnes gode tur- og jaktmuligheter.

I Tela finnes ørret. Fiske i området dekkes av "Tynsetkortet", se link til tilbudene nederst i denne siden.

Mer om fiske, se Fishspot.no

Se også jaktmuligheter på Jaktspot.no

Andre aktuelle tilbud