Hytte med eksklusivt fiske i Aursjøen i Rendalen.

Aursjøene gir deg eksklusiv tilgang på fiske i to fiskevann – fullstendig skjermet for omverdenen. Fisket er inkludert i leie av et idyllisk hyttetun bestående av gamle tømmerhus.

Hyttekalender

INVITER PÅ TUR! Del på

Hyttedetaljer

Størrelse og ankomst

Senger til
6 personer
Antall soverom
2
Ankomst
tidligst kl 14:00
Avreise
senest kl 12:00
Avstand fra vei
0 km

Adresse

Adresse
Aursjøveien 394
Poststed
2488 Rendalen

Veibeskrivelse

www.gulesider.no

Aursjøveien, 394, hanestad

 

Fra sør: RV 3 fra Elverum. Etter at du passerer Glomma ved Atna er det ca. 13 km Nordover RV3 til Hanestad. Det som er synlig av Hanestad ved RV 3 er et vertshus og bensinpumper på høyre side av vegen. Fortsett på RV3 i ca. 7 km. til «Aursjøveien». Aursjøveien på høyre side av RV 3.

 

Fra nord: 

Etter Alvdal sentrum er det ca. 25 km på RV 3 til Rendalen kommune. Kommunegrensen er skiltet. Fortsett på RV3 i ca. 7 km. til «Aursjøveien». Aursjøveien på venstre side av RV 3.

 

Dernest: Gul bom etter ca 20 meter. Etter ca 4 km får dere et hyttetun på venstre hånd, deretter ett Y-kryss. Ta opp bakken til venstre og fortsett veien rett frem i ca 2 km. bilveien ender ved Aursjøene (Aursjøveien 394, hanestad)

Om oss

Vi har også flere utleietilbud.

Se Flishaugen - hytte i Rendalen og Langmaritåsen villmarkscamp for mer informasjon.

Kontakt oss

Ingar Høye

+47 414 10 055

post@elvelien.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Om hytta

Overnattingsmulighetene på tunet består av hytte, tømmerkoie, båthus, vedbu, utedo. Det er sengeplass til 6 personer. Hytta består av terrasse med utemøbler (16 kvm) kjøkken (8 kvm) og stue (16 kvm) med 4 sengeplasser med dyner og puter til 4 personer (2 køyesenger). Kjøkkenet består av 3 bluss propan kokeapparat, propan kjøleskap, en liten god kjeller under kjellerlemmen, greit med skap- og benkeplass og rikelig utrustet til 6 personer. 12 V solcelleanlegg. Vedovn. I stua er det peis med liten sittegruppe, samt spisebord og 6 stoler.

Ved hytta ligger tømmerkoia «Calcutta» med peis, 2 senger, dyner og puter til 2 personer. I tillegg er det mulighet for 2 sengeplasser i en enkel skogsbrakke ca 70 meter fra hytta.

Vann hentes i bekken, eller i oppkomme (vannkilde) med meget godt vann som holder ca. 4 grader Celsius. Liten flytebrygge i Nordre sjø gir god anledning til bading og kroppsvask.

 

Hytteregler/Avbestillingsregler

Det tillates fiske med stang (sluk, flue, mark) og oter. Foruten mark, er det ikke tillatt med levende agn. Fiskeren har ansvar for å hindre smitte via fiskeredskap som har blitt benyttet i andre vann. 

Leietaker er ellers forpliktet til å behandle alle leieobjekter herunder skog, grunn, fiskevann, husvær, inventar og annet matriell med aktsomhet.

Benyttede bygninger, uteområder/oppholdsplasser og øvrig utstyr rengjøres og etterlates i slik stand som du ønsker å finne dem i ved ankomst.

Evt. mangler meldes utleier.

Manglende renhold faktureres.

Avfall skal medbringes til nærmeste konteiner. Konteinere er plassert ved vertshuset på Hanestad.

 

Se forøvrig vedlagte fil "praktiske opplysninger Aursjøene"

 

Kunden har rett til å avbestille leieforholdet inntil 30 dager før leieforholdet starter, 

Utleier beregner et vederlag på kr. 1000,- ved slik avbestilling.+ 12,5% av leiesummen.

Ved avbestilling mellom 30 - 7 dager før leieforholdet starter belastes 62,5 % av leiesummen.

Ved avbestilling mindre enn 7 dager før leieforholdet starter gis ingen refusjon.

Vi anbefaler alle våre kunder å ha avbestillingsforsikring sammen med sin reiseforsikring.

Avbestilling/endringer i leieforholdet sendes til hytteeier.

Nøkkelhenting

Kode oppgis i forkant av leieperioden.

Turtips

FISKETIPS

Aursjøene er to private fiskevann i Rendalen kommune, nord for Hanestad på RV 3. Ved Aursjøene bor du i hytter på et vakkert tun 650 m.o.h. bestående av gamle tømmerhus – helt inntil  Nordre Aursjøen. Søndre-Aursjøen ligger 200 meter fra tunet. Det er bommet vei fra RV3 og ca 7 km inn på «kjølen». Kjørevei helt frem. Leiet er eksklusivt, dvs. her blir dere alene om fisket og bruken av stedet i leieperioden.  Med ca 2 km til nærmeste nabo ligger alt til rette for en skjermet og usjenert tilværelse.

Begge Aursjøene er omlag 250 daa store. Nordre Aursjø (ca. 150 daa) er forholdsvis grunn og produktiv med sine jevnt over 6 meter dybde, mens Søndre  Aursjø (ca. 100 daa) er over 15 meter på det dypeste.  Vannene holder en god bestand der ørret er enerådende art. God næringstilgang i vannet gir gode beiteforhold for fisken som er i god kondisjon og holder meget god kvalitet.  Vannene er forbundet med en bekk hvor fisken gyter. Dette gir god og naturlig reproduksjon. Således er det også behov for å regulere bestanden som får jevn tilførsel av fisk som passer godt i panna eller på grillen. Grunneier bedriver en aktiv forvaltning av fiskebestanden i vannene og snittvekten er økende. P.t. ca 330 gram. 

 

Fisket her passer for alle typer sportsfiske. Med skogsmark omkring ligger vannene lite vindutsatt til, slik at fluefiske også er et godt alternativ. Langs vannene er det tilkomst for sportsfiske på fastmark på enkelte steder, ellers er det sivkanter.  Vannene er mindre egnet for vading da det er mye løs bunn. Bruk av båt eller flytering er å anbefale. Det er tilgang til båt i begge vannene. To båter i Nordre sjø og en båt i Søndre sjø.

Fiske med garn er ikke tillatt.

 

TURTIPS

Terrenget rund er lett tilgjengelig for tuer til fots og sykkel. Relativt flatt. Turene kan legges på grusede skogsbilveger, stier og i terreng. Vegetasjonen er Reinsdyrmose og lyngmark i furuskog. Lyst og trivelig. Ca. 1 mil nord finner du Jutulhogget, som er en av nord-Europas lengste Canyoner. Jutulhogget ble til da "Store Bredsjø" brøytet passage fra Elvelien i Alvdal øg østover til Rendalen. Store mengder fjell og stein ble i geologiske temer "på rekortdtid"  erodert, og gjennlagt  på Midskogen og sørover i Rendalen. Finmassene ble med lenger sørover. Nede i Jutulhogget er det en forhistorisk hule, hvor mennesker har hatt tilhold.

 

Tar man turen til Alvdal, er det mulig med biltur helt opp på toppen av fjellet Tron (1665 moh.) Fantastisk utsikt i alle himmelretninger. Huset Aukrust (Aukrustseteret) ligger som kjent i Alvdal sentrum. 

 

ca. 2 km gange langs en gammel ferdselsvei, nord/øst finner du Gammelia, en nedlagt grend. Når man står på Gammelia og skuer over Fonnåsfjellet og østover, ser du bl.a. "Hougen" som er en av flere forhistoriske gravhauger og boplasser fra den tid man drev villreinsfangst i fangstgroper. Denne næring er utgangspuktet for den velstand man hadde i Rendalen i Middelalderen. 

Andre aktuelle tilbud