Vargebue, Vågå.

Enkel, men triveleg hytte . Gode jakt-, og fiskemoglegheiter. Godt utgangspunkt for turar i Jotunheimen, sommar og vinter.

Hyttekalender

INVITER PÅ TUR! Del på

Hyttedetaljer

Størrelse og ankomst

Senger og utstyr til
3 personer
Antall soverom
1
Areal
25 m2
Ankomst
tidligst kl 15:00
Avreise
senest kl 14:00
Avstand fra vei
1,2 km (sommer)
5 km (vinter)

Adresse

Adresse
Vargebua
Poststed
2680 Vågå

Veibeskrivelse

Om sommaren: Parker på parkeringa ved Vargebakken, følg stigen i retning Knutshøa. Gå ned langs gjerdet. Ta til venstre og kryss Varga på gangbrua, gå opp bakken og over gjerdet, ta til venstre der stigen går opp mot Knutshø, Ca 1,2 km å gå. Bua er enkel å finne sidan det er einaste hytta i området.

Om vinteren må ein gå frå Maurvangen på ski. Følg vegen oppover mot Valdresflya, det er ein fordel å gå eit stykkje innover mot Leirungsmyra, da flatar det ut og ein slepp å krysse nokre djupe dalsøkk med oppakning evt. pulk. Ca 5-6 km å gå.

 

Fv. 51 over Valdresflya er vinterstengt mellom Beitostølen og Maurvangen (I utgangspunktet i perioden 15.12-15.04, men dette kan variere etter vær og snøforhold). På hausten/ våren kan vegen bli stengt på stutt varsel når værforholda tilseier det. Det lønner seg difor å sjekke oppdaterte vegmeldingar om ein kjem frå Valdressida.

Det er rutegåande trafikk innover Sjodalen kun i høgsesongen i sommarhalvåret, ein er difor avhengig av privatbil elles i året.

Om oss

Vågå fjellstyre forvaltar, etter Fjellova, bruksrettane til seter og beite, samt jakt, fangst og fiske i Langmorkje og Nordherad statsallmenningar i Vågå kommune. Langmorkje statsallmenning ligg på sørsida av Ottadalen og med eit areal på vel 884 km². Nordherad statsallmenning ligg på nordsida av Ottadalen (areal på vel 24 km²). Innafor området finn du m.a. Besseggen, Gjende, Sjodalen og Lemonsjøen.

For meir opplysningar sjå heimesida vår: Vågå fjellstyre

Kontakt oss

Vågå fjellstyre

Erik Myrum/ Knut Øyjordet

907 39335/ 909 66277

vaga@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Om hytta

 

 

 

Enkel, men triveleg bu, rett ved grensa til Jotunheimen nasjonalpark.

Bua er opprinneleg ei lafta hytte men er bordkledd utvendig. Byggjeår er noko usikkert, men eldste årstalet vi finn er 1920, innhoggje i eine takåsen. Det har opp gjennom tida vore utført ymse vedlikehaldsarbeid på bua, i hovudsak utvendig, slik at  ein har behalde mykje av det opprinnelege innvendig. Dei siste åra har det vore skifta tak (2008) og i 2014 vart det skifta vindauge, etterisolert og skifta utvendig kledning.

 

Våren 2021 vart det montert solcelleanlegg i Vargebua. Det er da strøm til ljos og evt lading av mobiltelefon e.l. Kvar enkelt brukar må ha med seg ladeplugg ("billadar" og eigen ladekabel, overgang frå 12V stikkontakt til ladeplugg vil koma på plass så fort vi har ærend innom (18.05.21))

 

Vargebua ligg like ved oppstigninga mot Knutshøa, og stigen som går mot Leirungsdalen og Øvre Leirungen passerar like bortanfor. Det er einaste bua i området så her er ein heilt sikker på å "sleppe" å ha naboar. Bua inneheld to rom og ein gang, i tillegg er det eit uthus med utedo og vedskåle. Det eine rommet er opphaldsrom med sofa, spisebord og peis. I det  andre rommet finn ein i eine enden ein liten kjøkkenkrok, og i andre enden sengjene. Det er tre senger, og i tillegg ei ekstra madrass slik at det er mogleg å liggje på golvet om ein er fleire, elles går og det an å overnatte på sofaen. Av kjøkenutstyr så er det det nødvendige av koppar og kar, kjeler, panne og bestikk mm. i bua, kokkinga skjer på gassbluss. Lagerplass for matvarer som treng kjøling er begrensa sidan det ikkje er kjøleskap i bua, men det er ein liten jordkjellar som kan nyttast til kjølevarer. Det er dårleg med rennande vatn heilt inntil bua, men det ligg ei lita tjønn rett ved sida av der det er fint å hente vatn om sommaren, ynskjer ein "rennande" vatn som drikkevatn må ein hente i Varga (bekken ein kryssar på tur mot bua når ein går inn på sommaren). Ved, gass, lampeolje og reinhaldsutstyr er inkludert i leigeprisen.

 

 

Hytteregler/Avbestillingsregler

Situasjonen med koronavirus:

Vågå fjellstyre held hyttene sine opne for utleige sesongen 2021, etter same opplegg som for 2020. Det er utplassert utstyr for overflate/ hånddesinfeksjon på alle hyttene (produktet er eit universalprodukt som ikkje er spesielt tilpassa hånddesinfeksjon så det kan føre til uttørking av huda). Elles er det opphengt plakat med detaljerte retningsliner for reinhald på kvar hytte. For at alle skal få trygge og gode opphald er det viktig at og gjestane tek ansvar for smittevernet. Det er fortsatt slik at leigetakar har ansvar for å gjera reint etter seg! Dyner og puter kan brukast, men du må sjølvsagt ha med eige sengetøy (laken, putretrekk, dynetrekk), i dei hyttene der det ikkje er dyner må du i tillegg til sovepose ha med laken og putetrekk (Sengetøy bør vera vaska på 60 grader). Ta med eigne håndkle til oppvasken. Det vil elles, som vanleg vera nødvendig utstyr for reinhald i hytta. Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur, ta evt. med  hånddesinfeksjonsmiddel til personleg bruk.  Fjellstyret kan bli nødt til å avlyse opphaldet, og/ eller bli nødt til å innføre karantene-dagar om den generelle smittesituasjonen krev det. Innbetalt leige vil i slike tilfelle bli attendebetalt i si heilheit. Leigetakar har plikt på seg til å varsle om ein antek at nokon har vore smitta ved opphald i hytta!

 

 • I perioda 14.09-27.09 er bua prioritert til småviltjegarar, dei som ynskjer å leige bua i den perioden må sende søknad innan 15.06. Send søknad her: Søknadsskjema hytteleige . Dersom det etter søknadsfristen er ledige døgn i den perioden blir dei leigd ut på vanleg måte. Sidan ingen søkte innan fristen i år blir bua leigd ut på vanleg måte.
 • Leigetakar disponerer hytta frå kl. 15.00 ankomstdagen til kl. 14.00 avreisedagen.
 • Før avreise skal hytta vera vaska, rydda og klargjort for nye gjestar. Er det nødvendig å tøme peisen for oske, skal den tømast bak uthuset på ein egna plass der det er lite ferdsel, ikkje rett utanfor døra/ inntil veggane eller på plassen mellom bua og uthuset (Dette gjeld og om vinteren!). Tenk brannsikkerheit om du tømer ut oske.
 • Ved manglande reinhald vil leigetakar bli fakturert for reinhald/ rydding. Kostnad blir avgjort ut i frå arbeidstid som blir brukt for å få hytta i tilfredsstillande stand.
 • Gjer deg kjent med kor brannslukningsapparatet er, og sjekk at røykvarslarar fungerer.
 • Det er lov med hund, men hundar skal ikkje liggje i senger eller møbler. Dersom hund skal vera att aleine i hytta skal den vera trygt plassert i bur for å unngå skader på hytta, og/eller møbler/ inventar. Det står bur med plass til ein normalt stor hund til disposisjon i bua.
 • Eventuelle skader som oppstår på hytta og/ eller inventaret skal varslast til ein av fjellstyret sine tilsette.

 

Reglar for avbestilling:

 • Ved avbestilling meir enn 4 veker før leigestart blir 85% av leigesummen attendebetalt.
 • Ved avbestilling mindre enn 4 veker før leigestart blir 75% av leigesummen attendebetalt.
 • Ved avbestilling mindre enn 2 veker før leigestart blir 50% av leigesummen attendebetalt
 • Ved avbestilling mindre enn 1 veke før leigestart blir 25% av leigesummen attendebetalt
 • Ved påbegynt leigeforhold blir det ikkje attendebetalt leige.

 

Nøkkelhenting

Du får opplyst kvar du hentar nøkkelen når du har bestilt hytta. Opplysningane kjem på kvitteringa du får frå Inatur ved bestilling, så du må ta vare på den.

Turtips

Vargebua er eit godt utgangspunkt for turar både sommar og vinter. Som det står så ligg bua heilt inntil stigen mot Knutshøa, og du har og eit godt utgangspunkt for toppturar på sørsida av Gjende. Der er det fleire 2000-meters toppar å velgje mellom. Vil ein ikkje opp på dei høge toppane er det god stig mot Leirungsdalen. Ynskjer ein å gå Besseggen når ein Gjendeosen på 5-10 min frå der ein parkerer bilen. Og Valdresflyområdet er eit populært område for vårskiturar. 

 

Vågå fjellstyre har gode moglegheiter for dei som vil drive jakt og fiske. Det er fritt kortsal for jakt utan hund frå 30.09, og det er gode moglegheiter for stongfiske i elvar og vatn, på mange vatn og tjønner er det og opna for oter og garnfiske. På oversida av vegen som går over Valdresflya er det treningsfelt for fuglehund som er open i tida 21.08-14.09, elles er det i februar og mars lov å trene fuglehund i heile statsallmenninga, utanom Jotunheimen NP, mot løysing av treningskort.

 

Det tek ca. 45-50 min å gå ned til Øvre Leirungen, der er det lov å fiske med både stang, oter og garn for alle, og fjellstyret har båt til utleige/ utlån der. Elles er det fine moglegheiter for stongfiske både i innløpsosen på Øvre Leirungen og der Leirungsåa renn ut i Gjende, og om ein tek bilen når ein både Gjendeosen og andre gode stongfiskeplassar innan stutt tid. Vil ein ha seg ein skikkeleg fjelltur kombinert med fiske er Bukkehamartjønna eit alternativ. 

 

Vargebua ligg godt til med tanke på rypejakt, det er lett tilgjengelege område for både lirype og fjellrypejakt, både sommar og vinter.

 

Jakt og fiskekort kan løysast her på Inatur, eller på ei av turistbedriftene i Sjodalen.

 

  

Webkamera:

Lemonsjøen (webkamera)

Gjendeosen (webkamera)

 

Andre aktuelle lenker:

 Vågåfjell turløyper

Lemonsjø alpinsenter

Gjendebåtene

Vågå kommune

Andre aktuelle tilbud