Imsdalsskolen - Lærerboligen

Ringebu fjellstyre leier ut "Lærerboligen" ved friluftsanlegget i Imsdalen. Gapahuker, lavvo, bålplasser, grill og padling. Båtutleie og fiske i elver og vann.

Størrelse og ankomst

Senger til
7 personer
Antall soverom
2
Areal
60 m2
Ankomst
tidligst kl 15:00
Avreise
senest kl 15:00
Avstand fra vei
0 km (sommer)
0,1 km (vinter)

Adresse

Adresse
Imsdalsvegen 951
Poststed
2630 Ringebu

Beliggenhet

Kontakt utleier

Ringebu fjellstyre

976 12 523/ 410 07 473

ringebu@fjellstyrene.no

Video

Velg ankomst og avreise

Om utleier

Ringebu fjellstyre forvalter statsallmenningene i Ringebu kommune.
www.ringebu-fjellstyre-org

Om hytta

Boligen stod i sin tid på Ormsetra i Imsdalen, og fungerte som skolebygg for lokalbefolkningen. Før 2. verdenskrig ble bygget flyttet til nåværende tomt, og ble lærerbolig da det store internatbygget stod ferdig. Skolen ble nedlagt på 50-tallet. Ringebu fjellstyre overtok Imsdalskolen og uteområdet fra kommunen i 1999.

 

Ved siden av lærerboligen står skolebygningen/ internatet. I denne byngingen er det mer enn 20 sengeplasser, og passer hvis det er ei større gruppe som skal dit. Ta kontakt med fjellstyrekontoret om du er interessert i å leie skolen. 

Hytte-/Avbestillingsregler

GENERELT:

- Leie av Lærerboligen reserveres og betales gjennom Inatur. Ved større grupper kan Ringebu fjellstyre kontaktes direkte.

- Nøkler hentes og leveres etter avtale med fjellstyrekontoret, Ringebu fjellstyre.

- Alle mangler, eller evt. skader meldes til fjelloppsynet/fjellstyrekontoret.

- Fjelloppsynet fører tilsyn, og gir eventuelle pålegg om forhold som må endres eller utbedres.

- Eiendommen skal forlates i den stand som den var i ved ankomst. Dette er inspisert av fjelloppsynet.

- Brudd på regler, eller pålegg fra fjelloppsynet, eller hærverk, kan medføre nekt av framtidig leie.

SØPPELKONTAINERE I IMSDALEN ER FJERNA, OG ALLE GJESTER MÅ TA MED SØPLA SI TIL NÆRMESTE KONTAINER. 

 

INNENDØRS:

- Alle rom som er brukt skal ryddes og vaskes (golv, bord etc.) før avreise.

- Vedkassa skal være fylt opp.

- Kjøleskapet skal være tømt. Slå av strømmen og sett døra på gløtt dersom det ikke kommer nye leietagere samme dag (sjekk hyttekalender på inatur eller ta en telefon til fjellstyrekontoret (tlf: 976 12 523 / 410 07 473)

- Søppel kastes i nærmeste container.

- Eventuelle mangler/skader meldes til fjelloppsynet så snart som mulig underveis eller umiddelbart etterpå.

 

UTENDØRS:

- Bålbrenning og åpen varme skal KUN skje på opparbeidede bålplasser.

- Alle bål må slokkes av en ansvarlig person om kvelden når de forlates.

- Det skal ikke kastes glass eller metall i bålplassene.

- Det skal kun brukes ved av de oppsatte vedstabler/reis eller medbrakt ved utendørs.

- Det er forbudt å hogge ved, ta pølsepinner og kaffekjerringer etc. fra trær og vegetasjon inne på eiendommen.

- All søppel, flasker, glass, plast, korker, ølbokser, åpnere på ølbokser, sigarettpakker og stumper skal ryddes opp, og tas med til nærmeste søppelcontainer.

- Redskap som er brukt, øks, sag etc. skal settes på plass.

- Oppkjøring av grasmark med biler, motorsykler etc. skal unngås.

 

AVBESTILLINGSREGLER

Eventuell avbestilling bør gjøres så tidlig som mulig. 

Ringebu fjellstyre refunderer 75 % ved avbestilling inntil 4 uker før leieforholdet starter. Ved avbestilling mindre enn 4 uker før leieforholdet starter, refunderes 50 % av leiesummen. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før leieforholdet starter, gis ingen refusjon.

 

 

Nøkkelhenting

Nøkkelboks med kode ved døra. Koden blir oppgitt i bestillingskvitteringen fra Inatur.

Turtips

- Gratis bruk av kano i damanlegget ved skolen (fint for barn og unge).
- Utleie av robåt og fiske i Nordre - og Søre Imsjø (nøkler reserveres og hentes hos Sport 1 i Ringebu sentrum, tlf 61 28 09 20).
- Fiske i Runhallåa som renner forbi skolen og andre større eller små elver og bekker i forbindelse med Imssjøene. Kun 10-20 min bilkjøring til andre fiskemuligheter lenger nord (Reinstjønnet, Hemtjønnet, Åsdalstjønna med mer). 


Ellers består Imsdalen av fjellskogdaler med et svært rikt plante- og dyreliv. Det har medført at deler av Imsdalen har fått vernestatus. Formålet med fredningen er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser.  Området har en særskilt vitenskapelig betydning fordi det er stort, godt arrondert, omfatter flere fjellskogdaler med nær intakte nedbørfelt og har store naturfaglige variasjoner.  Området er egenartet fordi det stedvis har en meget god kontinuitet i død ved og meget store forekomster av sjeldne og sårbare arter, i tillegg til at betydelige arealer har urskogpreg. Videre oppover i høyden finnes snaufjell med rolige, flate formasjoner og lettgått terreng. Fotturer til Ormsetra, Skådalen, Mikkelslåa og Fampen gir puls men også innblikk i varierte naturtyper og nydelig utsikt. Området huser alle fire hjorteviltarter, fast tilhold av jerv og kongeørn og streifdyr av ulv, bjørn og gaupe. Villmarksfølelsen er ikke langt unna!

 

Andre aktuelle tilbud