Fiske i Glåma og Folla i Alvdal

Fiske i Glåma og Folla innenfor Alvdal kommune, og Sølna nedstrøms Sølndammen. Elvene byr på flere mil med fristende fiske. Her finnes gode bestander av harr og ørret.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Røye
 • Sik
 • Harr
 • Lake

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiske i Glomma og Folla i Alvdal

Jakob Trøan

913 60 373

jakob@nout.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Du finner oss også på Fishspot.no.

 

Information in other languages:
Fishspot.no/en

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Dette kortet gjelder for fiske i Glåma og Folla i Alvdal kommune unntatt egne fluefiskesoner i Folla. Både Glåma og Folla huser storvokste bestander av harr og ørret. I de mer stilleflytende delene kan du få stor gjedde, og det finnes også bra med sik.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Fiskeregler

 • Fisketid 1.1 - 31.10. Alt fiske etter ørret er forbudt fra og med 15. september til og med 31. oktober.
 • Dette kortet gjelder hele Glåma i Alvdal kommune unntatt de egne fluefiskesonene i Folla hvor du må løse egne kort, og hvor det gjelder egne regler.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fredningssoner:
  Ved høyegga dam er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 180 meter oppstrøms fisketrappa og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms utløpet av fisketrappa. Ved Barkaldsfossen er alt fiske forbudt innenfor oppmerket sone, avgrenset av en rett linje tvers over elva 60 meter oppstrøms fossen og en rett linje tvers over elva 80 meter nedstrøms.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.  Ta med søppel all hjem, miljøet er et felles ansvar.  Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

Gode fisketips

Følg Riksveg 3 både sørfra og nordfra.
Du kan også komme til Alvdal ved å ta av E6 på Dovrefjell ved Hjerkinn og kjøre via Folldal.

Andre aktuelle tilbud