Velkommen til fiske på Lifjell, Bø i Telemark

Bø fiskelag administrerer og forvalter mange små og store vann i Midt Telemark kommune på Lifjell. Når du først kommer opp på fjellet er det ikke langt mellom vann og tjern.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Bø Fiskelag

Jostein Bøen

93482874

bo.fiskelag@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Bø Fiskelag ble stiftet i 1976.  Mer om historien til laget finnes på vår hjemmeside bofiskelag.no.

 

Bø fiskelag administrer, kultiverer og forvalter  små og store vann på Lifjell  i Midt Telemark kommune. 

Fiskekvoter

I Holmen er det tillatt å bruke oter.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

På Lifjelll finnes en mange store og små vann og tjern omkranset av flott fjellterreng. Det er variasjon i fiskebestandene i de ulike vannene.  Bø fiskelag administrerer og forvalter mange små og store vann i Midt Telemark kommune på Lifjell. 

 

«Holmenområdet»
I «Holmenområdet» ligger Holmen som er det største av vannet hos Bø Fiskelag. På kartet ser en at vannet er delt i to delar med ulik høgde 989 og 990 m.o.h. Mellom de to er det en fin liten elvestubb. Småholmen ligger rett vest for Holmen. Her finnes fisk av fin størrelse.
Ved Småholmen er det også bygd et lite krypinn som kalles Steinbua. Denne hytta er stengt inntil videre pga at den brukes til lagring av utstyr for kultivering. 

 

Skåråfjellområdet
Skåråfjellholmen er det mest sentrale vannet rent geografisk, der det ligg på toppen av Glekse. Her går stien som mange bruker når de skal gå fra Jønnbu til området ved Øysteinnatten og videre innover mot Hollane. I kort avstand frå Skåråfjellholmen ligger tre mindre tjønner Sauetjønn, Snotjønn og Sleivtjønn. Her er det og en bra ørretbestand. Det kan være fint å ha Skåråfjellholmen som base, og så ta runden og prøve fisket i de andre tjønnene.

 

Klokkesteintjønna og Langetjønn på Nybufjellet
Det er ørreten som råder grunnen i Klokkesteintjønna, men ein artig ting er det at det også er fisket noen røyer der.
I riktig gamle dager var det stor fisk i Klokkesteintjønna. Rekorden skal være ein rugg på 6 kilo som ble tatt en gang i 20 – åra. I Langetjønn er det gode næringsforhold og avgrensa gytemuligheter. Dette gjør at fisken er i god kondisjon og her finnes det fisk av meget fin kvalitet.

 

Som medlem i Bø Fiskelag kan en fiske fritt med stangn fra land i alle vann og tjønner som laget disponerer, og i deler av Bøelva. Den same retten gjelder i følgende vann som disponeres av Porsgrunn Jeger- og Fiskeforening: Høllenvatnet, Ormetjønnane, Mjeltetjønn, Skardtjønn og Svarttjønn. 

 

Mykje av friluftsaktivitetane til Bø Fiskelag er sentrera om Lifjell. Ved Holmen, på den høgaste delen av Lifjell, har vi hytte til bruk for aktive medlemmer. Vil du bli medlem så ta kontakt med nokon i styret, sjå bofiskelag.no, eller send oss ein e-post til bo.fiskelag@gmail.no

Fiskeregler

Vi ber om at du tar deg tid til å sende oss fangstrapport kvar gong du har fiska i dei vatna og elvane vi disponerar.

  • Medlemmer av Bø Fiskelag, de som kjøper kort i butikk eller via SMS bruker skjema for fangstrapport på bofiskelag.no
  • Har du kjøpt fiskekort på inatur.no skal du levere fangstrapport på inatur.no.

Gode fisketips

Lifjell:

  • Vil du ha mykje fisk: Holmen. I Holmen er det tillatt å bruke oter.
  • Vil du fiske røye: Jøronnattjønna.

 

Bøelva, se egen side for salg av fiskekort:

  • Aure: Fin fiskesti mellom Oterholt og Folkestad brua. Fra Seljordsvatn til Herrefoss og videre ned til Sanda camping er det også fiskestier. 
  • Laks: I perioder med mye nedbør (stor vassføring) så kommer også laksen opp til Oterholtfossen.

Andre aktuelle tilbud