Ørretfiske på Valebjørgheia. Overnatting på Fiskebustøylen og leie av båt tilbys.

Godt ørretfiske på Valebjørgheia i Fyresdal i flott terreng. Her er det moglegheit for leige av båt og overnatting i hytter på idylliske Fiskebustøylen.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Kontakt selger

Fiskebustøylen

+47 976 77 991 / +47 415 94 057

post@valebjorg.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskebustøylen er ein gamal støyl på Valebjørgheia i Fyresdal med kjent aktivitet datert tilbake til seint 1800-tal.  Støylen er som i tidlegare tider, tilhøyrande garden Valebjørg Søndre og vart bruka til tradisjonell støylsdrift fram til 1932. Den opphavlege laftebygningen ser du att i Olavsbu den dag i dag.


Fiskebustøylen drivast i dag av Åshild, Anne og Jørund Valebjørg, som står klare til å ynskje deg velkomen til fjells, ro og stille.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Valebjørgheia er et eldorado for fiske etter fjellaure. I 32 fjellvatn kan du få fin fisk som er ivrig i bittet og raud i kjøtet. Rekorden er 2,3 kg, og flotte fjellaurar på over kiloen blir tekne med jamne mellomrom. Det går merka turløyper og stiar i området, som gjev god tilkomst til dei fleste vatna. Ved ynskje om fiske frå båt er det mogleg å leige dette.

 

Det er merka turløyper og stiar i området som du kan fylgje til dei fleste fiskevatna. Nokre av vatna ligg heilt inntil bilveg og er tilgjengelege for dei som ikkje kan gå langt. 
MERK! Det er IKKJE lov å fiske med levande agn, utanom mark.


Du har du høve til å leige båt, kano og anna fiskeutstyr. I nokre vatn er det også moglegheiter for å fiske med garn. Ta direkte kontakt med Fiskebustøylen.

OBS! Me tillet ikkje bruk av eigen kano/kajakk/packraft osv.

 

Andre aktivitetar:

  • Flott turterreng

Heiene kring Fiskebustøylen byr på flotte turområde med både svaberg og furuskog. Det er fleire merkte turstiar ein kan fylgje til fjelltoppar i området; høgast er Kronfjell på 925 moh. Det er merkt til Maurdalsrista, Åbogsfjell og Myrbu. Elles er det sauestiar rundt om i heia ein kan fylgje. Desse gjeng blant anna til ulike fiskevatn. Valebjørgheiene har eit rikt dyreliv, og der er store moglegheiter med kamera. Om du vil utforske området til fots eller i kano/kajakk, er du garantert ei oppleving der du blir eitt med naturen.

Overnatting:

Fiskebustøylen har tre trivelege utleigehytter med høg standard; Rundebu for to, Olavsbu for fem, og Fiskebu for elleve personer.  Hyttene ligg midt i fiskeeldoradoet og er eit ypperleg utgangspunkt for å nyte nokre rolege dagar i fjellet.  For meir informasjon om dei enkelte hyttene og booking, sjå nederst på sida.

 

BOMVEG! Nykel til bommen må hentast hjå vertskapet på Valebjørg. Vegavgift er kr 100,-.

Ein får ikkje køyre opp med bubil eller campingvogn.

 

Meir informasjon finst også på fiskebustoylen.no. Fylg oss gjerne på Instagram/fiskebustoylen og Facebook/fiskebustøylen

Fiskeregler

Fiskekort gjeld for:

Krossvatn, Midtvatn søndre del, Nuvatn, Holmevatn, Åbogtjønn, Himmelstøyltjønn, Løyningtjønn, Sipletjønn, Nedre Stakkhomtjønn, Øvre Stakkhomtjønn, Laurdagstjønn, Ålvora, Rundemann, Sletteheitjønn, Maurdalstjønn, Gråstakktjønnane (8 stk), Gråndalstjønn vestre, Gråndalstjønn midtre, Gråndalstjønn austre, Tarjeistjønn, Urdvatn, Myrbutjønn nedre, Støylskrotjønn og Krontjønn.

Veibeskrivelse

Fylg Fv. 355 Fyresdalsvegen langs Fyresvatn, frå anten Fyresdal eller Nissedal, og ta av ved skilt til Fiskebustøylen. Frå avkøyringa er det om lag 6,2 km inn til Fiskebustøylen. Det går bilveg heilt inn til hyttene.
Bomveg

For å kome til Valebjørgheia og Fiskebustøylen må du gjennom ein bom. Nykelen til bommen får du ved å ta kontakt på +47 976 77 991 eller +47 415 94 057 og køyre innom oss på garden Valebjørg, rett ved fv. 355 og avkøyringa til Fiskebustøylen. Det er ei bomavgift på 100 kr per bil.

Gode fisketips

Fiskesesongen hjå Fiskebustøylen er frå isen går om våren til isen legg seg om hausten. Det blir fanga fisk gjennom heile sesongen. Dei fyrste klekkingane startar gjerne i mai, så om du er flugefiskar kan Fiskebustøylen være ein perfekt start på sesongen.  For fisketips, ta gjerne kontakt med oss på Fiskebustøylen!

Andre aktuelle tilbud