Osensjødreggen

Fiskekonkurranse på Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner. Start fredag 23.juli kl.17.00 til lørdag 24.juli kl.12.00. Kan fiske både fra båt (max 4 stenger) og fra land.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Sekretariatet ligger ved Grendehuset i Søre Osen (Kjernmoen). Det er flere adkomster dit, men fra Elverum kjører du mot Trysil i ca. 3 mil før du tar til venstre. Fra nord kan du kjører enten østsiden eller vestsiden av Osensjøen frem til sekretariatet som da ligger helt i sørenden av Osensjøen.

Om oss

Osensjødreggen arrangeres av Søre Osen Grendeutvalg og er en del av Sammarstreff i Søre Osen.

Osen Fiskeadministrasjon og Osensjøen Båtforening er samarbeidspartnere til konkurransen.

Kontakt oss

Søre Osen Grendeutvalg

Helge Haugen

47464671

helge@statoilelverum.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Osensjødreggen gjelder kun ørret. 
Osensjødreggen har ikke minstemål for årets konkurranse!

Mer detaljert beskrivelse

Det konkurreres i flg.: klasser:

  • Senior - deltakere som har fylt 16 år og eldre.
  • Junior - deltakere som ennå ikke er fylt 16 år.

 

  • Premieutdelingen skjer ved Samfunnshuset i Søre Osen lørdag 24.juli fra kl. 14.00.
  • Det premieres for de 3 tyngste ørretene i klassen senior med hhv. 5000.-kr, 3000.-kr og 2000.-kr.
  • I tillegg premieres også de 3.første plassen for tyngste totalfangst ørret i klassen senior med hhv. 3000.-kr, 2000.-kr og 1000.-kr.
  • I klassen junior premieres også de 3 første plassene både for tyngste ørret og tyngste totalfangst ørret, men her benyttes gavepremier.

Fiskeregler

Fiskekonkurransen starter fredag 23.juli 2021 kl. 17.00 og går frem til lørdag 24.juli 2021 kl.12.00.

Fiskekonkurransen gjelder kun ØRRET !!

Osensjødreggen har pr. dd ikke minstemål på ørret.

Fiskekonkurransen gjelder kun fiske i selve Osensjøen, altså ikke i innløp eller utløp til sjøen.

Det kan fiskes både fra båt og fra land. Det begrensning på max 4 stenger pr.båt.

I tillegg til å deltakeravgiften må fiskerne ha gyldig fiskekort for Osensjøen på det aktuelle tidspunktet.

Det er krav om at fiskerne i båt bruker redningsvester - hvis ikke kan en risikere å bli disket fra konkurransen.

Det er også et krav om å bruke lys på båten når en fisker i den tiden hvor lyset er dårlig.

Uansvarlig bruk av alkohol vil også kunne medføre disk !!

Innveiing av fangst skjer på Trysilknutbrygga som ligger ved sekretariatet i sørenden av Osensjøen, lørdag 24.juli mellom kl. 12.00 og 14.00.

 

 

Andre aktuelle tilbud