Aure og sik i Byrtevatn

Stang og oterfiske i spektakulære Byrtevatn

Arter

  • Ørret
  • Sik

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Alle inntekter av fiskekortsal går til Byrte grendelag. Pengane går til tiltak rundt Byrtevatn.

Kontakt oss

Byrte grendelag

Tommy Vadder Hansen

41603303

tommy.vadder.hansen@tokke.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Byrtevatn er eit regulera vatn med mykje fisk. Det er tatt fleire store aurar i vatnet, men gjennomsnittstorleiken er på 200 til 300 gram. Største registrerte auren var på over 8 kg.

Fiskeregler

Stang og oterfiske i heile Byrtevatn både frå land og båt.