Fiskekort i Brya utmarkslag

I Brya Utmarkslag sitt område er det gode muligheter for fiske etter ørret og røye. Fisket foregår i Brya, Speka og Finstadsjøen. Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei.

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Sameiet Brya Utmarkslag består av grunneiere og rettshavere i Brya, Speka og Finstadsjøen.

Kontakt oss

Brya Utmarkslag

OT Storrøsten

99167500 eller 90931123

oltsto@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Brya Utmarkslag sitt område er det gode muligheter for fiske etter ørret og røye. Fiskemulighetene er lett tilgjengelig fra vei.

Fiskekortet gjelder kun for fiske med stang fra land.

Her kan du fiske i:

Finstadsjøen (kun sommerfiske) - Relativt stor sjø med ørret og røye. Ørret i fin kondisjon og bra størrelse. Røya mer ”smålåten”. Området passer godt for både mark-, sluk- og fluefiske. Meitefiskere rapporterer om gode fangster.
Brya - Fiske i Brya fra Finstadsjøen til Eggtangen. Hit vandrer ørret fra Finstadsjøen. Elva er delvis stilleflytende. Elva er godt egnet for fluefiske.
Speka - Fiske i Speka fra samløpet med Rausjøåa og Svartspeka til Vestlibrua. Elva holder stort sett "bekkeørret". Ikke nødvendigvis så store, men sjansen for å få fisk er desto større. Morsomt fiske i storslått natur oppover Spekehogget.

- Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder.
- Ta med all søppel hjem.
- Miljøet ved elva er et felles ansvar.
- Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

Fiskeområdet kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet).

Fiskeregler

  • Fisketid sommersesong, unntatt isfiske. All ørret fredet fra 15. september - 31. oktober.
  • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
  • Det er kun tillatt å fiske med stang fra land.
  • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
  • Barn under 16 år fisker gratis.
  • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

Andre aktuelle tilbud