Barduvassdraget - Bardu grunneierlag

Barduvassdraget byr på flotte sportsfiskemuligheter etter ørret og røye. Barduelva, Sørdalselva og omkringliggende elver og vann utfordrer virkelig sportsfiskeren.

Arter

 • Ørret
 • Røye

Beliggenhet

Kontakt selger

Bardu Grunneierlag

Asbjørn Josefsen

90866225

asbjornjosefsen@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Bardu Grunneierlag administrer, forvalter og omsetter grunneiernes småvilt- og fiskerettigheter.  Laget har som mål å forvalte vilt- og fiskeressursene på en langsiktig og bærekraftig måte.

Fiskekvoter

 • Det settes en maks kvote på 3 fisk pr. fiskekort pr. dag.
 • Det settes et maksmål på 50cm. Fisk over denne størrelsen samt fisk over maks kvote skal settes skånsomt ut igjen i henhold til mattilsynets anbefalinger. 
 • Det kan kjøpes kort årvis for perioden 01.01. til 01.10. Oktober, November og Desember er fredet.

Fiskeregler

FISKEREGLER FOR KORTHOLDER i Bardu grunneierlags område.

 1. Det kan kjøpes kort årvis for perioden 01.01. til 01.10. Oktober, November og Desember er fredet.
 2. Det er ikke lov å drive forretningsdrift som f.eks kommersiell guiding på grunneierlag/utmarkslagenes eiendommer.
 3. Etter avsluttet fiske SKAL båt eller farkost som benyttes, trekkes opp på land, og legges slik at det ikke hindrer ferdsel mellom båten/farkosten og vannet.
 4. På sluker eller Wobblere er det kun lov med 1 triangelkrok.
 5. Fiskekortholder kan kun bruke 1 stang eller 1. håndholdt snøre om gangen. Garn, oter eller utleggsnører er ikke tillatt.
 6. Det settes en maks kvote på 3 fisk pr. fiskekort pr. dag.
 7. Det settes et maksmål på 50cm. Fisk over denne størrelsen samt fisk over maks kvote skal settes skånsomt ut igjen i henhold til mattilsynets anbefalinger. 
 8. Det skal utvises høflighet og respekt overfor andre fiskere. Søppel skal tas med vekk fra elva. Uakseptabel oppførsel tolereres ikke.
 9. Kortholder må på oppfordring, av godkjent oppsynsmann, vise fiskekort og fangst.
 10. Brudd på disse reglene vil føre til bortvisning, eventuelt beslag, samt tap av fiskeretten uten refundering av innbetalt beløp.
 11. Kortholder aksepterer disse reglene ved kjøp av fiskekort.

 

FISHING REGULATIONS FOR PERMIT HOLDERS on the property of Bardu grunneierlag (permit issuer)

 • An annual fishing permit can be purchased for the period of January 1st through September 30th. All fishing is forbidden in October, November and December.
 • Conducting business operations such as commercial guiding on Bardu grunneierlag’s property is forbidden.
 • The maximum number of treble hooks on any piece of worm rig, lure, spinner, wobbler or fly is 1.
 • The permit holder is only permitted the use of 1 rod or 1 hand line at a time. Lures left unattended (e.g., overnight), net or “oter” is not permitted.
 • The maximum daily limit to be kept is 3 fish per fishing permit.
 • The maximum length of a fish intended to be kept is 50cm. Larger fish or fish exceeding the maximum daily limit are to be carefully released back into the river.
 • Other fishermen and -women are to be treated politely and respectfully. Do not leave any trash by the river. Unacceptable behavior will not be tolerated.
 • When requested by a licensed representative for Bardu grunneierlag, the permit holder has to produce his/her fishing permit, as well as catch, for inspection.
 • Violating any of these rules will lead to expulsion, possible confiscations, as well as deprivation of the right to fish without any refund for the permit purchased.
 • Upon permit purchase, the permit holder accepts these regulations.

 

 

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud