TYA FLUESONE

Fluefiske i Tya i Tydal kommune. En av Norges mest kjente og beste strekninger for fluefiske har nå et begrenset kortsalg. Reglene må leses nøye før man starter fisket. Ikke tillatt å ta ut fisk.

Arter

 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Tya Fluesone. Vi forvalter fluesonen i Tya for å få tilbake det gode fisket etter en periode med alt for høyt uttak. Det er ikke tillatt å avlive fisk og det er kun fluefiske som er tillatt. Kun mothakeløs enkeltkrok er tillatt.

Kontakt oss

Hans Erik Moe

Eirik Nordtvedt

+4792684106

eirik.nordtvedt@gmail.com

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ikke tillatt å avlive fisk på denne strekningen.

Bestanden må bygges opp etter et for høyt uttak over tid. Derfor er reglene satt slik de er.

Mer detaljert beskrivelse

Tya er en elv som passer svært godt for de som ønsker å «jakte» på stor ørret. 

Tya er ei medium stor elv som renner gjennom kulturlandskap i vakre Tydal.  Fluefiskesonen strekker seg fra Esfossen og ned til fiskefabrikken på Løvøya.  På strekket finnes flere standplasser for stor fisk. Det som gjør elva spesiell, er de fantastiske ørretene du har muligheten til å få der på tørrflue. Det selges kun 4 fiskekort pr døgn som betyr at du i praktisk forstand har hele strekket for deg selv. 

Elva er delvis regulert, og kan være gjenstand for raske endringer i vannstand. Dette kan selvsagt påvirke fiskeforholdene, men om det er ok fiskeforhold og normale klekkinger vil en alltid finne vakende fisk. Dette er elva som er kjent fra Tørrfluelandet 3 med Lars Lenth og Andreas Fismen.

Regler for fisket:

 

 • Kun tillatt med fluefiske med fluestang hvor snøret utgjør kastevekten.
 • Ingen fisk skal avlives.
 • Kun tillatt med mothakeløs enkeltkrok hvor maksimal krokstørrelse er #12.
 • Knuteløs håv må brukes.
 • Vær varsom med fisken når den skal settes tilbake igjen.

 

Fluesonen i Tya har de site årene blitt utsatt for et for høyt fisketrykk og uttak av fisk. Det har resultert i en svært lav bestand av ørret i denne delen av elven sammelignet med tidligere. Nå skal det jobbes strukturert og nøye med å bygge opp igjen bestanden av stor ørret i vassdraget. Derfor er det bestemt at det kun blir et begrenset antall fiskekort daglig og at sonen igjen blir en ren fluesone. Det er nødvendig for å redde og bygge opp igjen bestanden som var så god tidligere. Det vil ta flere år å bygge det opp, men det er fortsatt noen store fisker å finne for de som ønsker å prøve tørrfluefiske.

Vi ber også om at våre gjester tar hensyn til miljøet rundt og at man ikke legger igjen søppel langs elva. Ta alltid med deg søppel hjem igjen. 

 

 

 

 

Fiskeregler

Fiskeregler

 

NB! Strekningen fra fiskefabrikken på Løvøya og ned til og med Håen er fortsatt stengt for fiske. Se kart.

 

 • Kun tillatt med fluefiske.
 • Kun Fluestang der snøret utgjør kastevekten.
 • Ingen fisk skal avlives. All fisk settes tilbake.
 • Kun tillatt med mothakeløs enkeltkrok hvor maksimal krokstørrelse er #12.
 • Knuteløs håv må brukes.
 • Vær varsom med fisken når den skal settes tilbake igjen.

 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon. 

 • · Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse. 

  · Telefon oppsyn/informasjon om fiske: +47 926 84 106 / +47 958 65 37

 

Annen informasjon 

Vis respekt for dyrket mark. 

Gå ikke over jorder. 

Ta med all søppel hjem. 

Miljøet ved elva er vårt felles ansvar.