Krepsefiske i Oslomarka - (OFA)

Obs! Sesongen 2023 utvides til og med 14.09 kl.00:00. Alle som skal fange kreps i marka må ha krepsekort. Barn under 8 år, som er sammen med personer som har gyldig krepsekort krepser gratis.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Kreps

Beliggenhet

Kontakt selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon

40006768

ofafiske@ofa.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) er et forvaltningsorgan, stiftet for å forvalte grunneiernes fiskerett i Osloregionen. OFA består av foreninger av sportsfiskere i Oslo og omliggende distrikter som er åpne for alle og er tilsluttet NJFF.

www.ofa.no

 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Krepsing er for mange en kjær familietradisjon, og det er virkelig stas å invitere familie og venner på krepsefest. Her i Oslo er vi heldige som har krepsebestander i flere vassdrag rundt og til og med midt i byen. Dette byr på gode opplevelser for både små og store, enten det er spenningen imens man drar opp teina, eller sitter med poden med åtepinne i vannet.

 

Krepsebestanden er en skatt vi alle har et ansvar for å beskytte. Edelkrepsen er oppført på Artsdatabankes Rødliste som «sterkt truet», og er utsatt for både sykdommer som den fryktede krepsepesten samt høyt fangsttrykk fra mennesker. Derfor er det strenge føringer rundt krepsing, og vi krever at alle setter seg godt inn i reglene og anbefalingene våre før man drar ut med teina.

 

Krepsepest:

Krepsepest er en soppinfeksjon som edelkrepsen er fullstendig forsvarsløs for, og vil utrydde lokale bestander om den sprer seg. Per idag er denne sykdommen blitt påvist i flere deler av østlandet, og den kommer nærmere og nærmere Oslomarka. Derfor er det helt essensielt at bare bruker åte fra samme vann og vassdrag, og at man desinfiserer utstyr om det er tidligere blitt brukt i et annet vassdrag! Grundig soltørking er greit. 

 

Minstemål:

Husk minstemålet på 9,5cm! Edelkrepsen bruker omlag 7 år på å bli kjønnsmoden. Dette er en relativt lang modningsperiode, som gjør krepsebestander spesielt utsatt for hensynsløst uttak. Derfor er det viktig å overholde minstemålet, som sikrer at den krepsen man fanger allerede har formert seg. Dermed sikrer man fremtidige krepsegenerasjoner samt fremtidige krepsemiddager!

 


Noen bestander i Oslomarka er sterke nok til å tåle et begrenset uttak, og derfor har OFA besluttet å åpne for krepsing i disse i år. Vi tar derimot forbehold om at kortsalget kan stanses dersom det ser ut til at bestanden ikke vil tåle videre uttak. 

Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene. For å få kjøpe kort neste sesong må man huske å levere inn fangstrapport. Anmerkninger fra oppsynet om f.eks. minstemål og oppførsel vil kunne spille inn på hvem som får kjøpe kort til ny sesong.

 

Fiskeregler

Generelle Regler:

 

 • Minstemål er 9,5 cm fra pannehornspiss til ytterkant av midtre haleflipp.
 • Alle som deltar i krepsingen skal ha krepsekort, untatt barn under 8 år ledsaget av noen med krepsekort.
 • All dykkerutstyr til fangst er forbudt.
 • For å unngå spredning av fiskesykdommer og parasitter, skal man ikke bruke åtefisk fra et annet vassdrag. Ta ansvar.
 • Återester og annet avfall må tas med hjem.
 • Redskap som brukes i flere vassdrag må desinfiseres først! Grundig soltørking fungerer bra.

 

Det er noe annerledes regler for enkeltvann/områder, som følger her:

 

Akerselva:

 

 • Det er ikke tillatt å fiske med selvfangende redskaper (ruser/teiner/kuper). Det er kun åpent for bruk av åtepinner og flathåver.
 • Kun 20 kreps over minstemålet pr. kort. 
 • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

 

Nøklevann, Elvåga badedam, Åklungene, Sognsvann, Steinbruvann m/badedam 

 

 • Inntil 10 ruser/teiner/kuper pr. kort med maskevidde 21mm. Disse kan settes eller trekkes fra båt.
 • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathåver, men det henstilles til å vise måtehold.
 • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.

 

Dikemarksvannene i Asker 

 

 • I Dikemarksvannene er det kun visse områder det er åpnet for krepsing. Se kart i bildegalleriet øverst til venstre.
 • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer ut august.
 • Inntil 5 ruser/teiner/kuper pr. kort med maskevidde 21mm. Disse kan settes eller trekkes fra båt.
 • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathåver, men det henstilles til å vise måtehold.

 

Børtervann, Mosjøen og Rausjøen

 

 • PS: Det er påvist krepsepest i Langenvassdraget! IKKE bruk åtefisk derfra!
 • Sesongen starter 6. august kl. 18.00 og varer t.o.m. natten 31. august (dvs: 01.09. kl 18)
 • Inntil 10 ruser/teiner/kuper pr. kort med maskevidde 21mm. Disse kan settes eller trekkes fra båt.
 • Det er ingen restriksjoner på antall pinner og flathåver, men det henstilles til å vise måtehold
 • Kortet gjelder innenfor OFA-området av Børtervann. Se kart i bildegalleriet øverst til venstre, vårt område ligger til venstre for den oransje grensen.
 • Vis respekt ovenfor hyttetomter.

Gode fisketips

Andre aktuelle tilbud