Corona-kortet for Åmotinger i Glomma, Åsta, Julussa og Søre Osa fra 1.mai til 1.juli 2020.

Dette kortet er et tiltak fra Åmot Elvelag til Åmotinger som bruker nærområdet i denne perioden. Elvelaget håper det fører til både økt tid til frilutsliv og at flere er mest mulig i nærområdet.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik
  • Harr

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Åmot Elvelag SA er en sammenslutning av grunneiere og rettighetshavere langs elvene Søndre Rena, Glomma, Søre Osa, Julussa og Åsta.

Elvelagets formål er å samle og ivareta interessene til sine medlemmer, og sikre en helhetlig og langsiktig totalforvaltning av vassdragene samt deres nærmeste strandsone. 
Elvelaget skal i sitt arbeid blant annet sørge for å forvalte fisket, bidra til utvikling av naturbaserte reiseprodukter og legge til rette for befolkningens mulighet for rekreasjon.

 

Renaelva.no

Kontakt oss

Åmot Elvelag

v/ Olav Petter Nergaard

48214855

op@glommen-mjosen.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

I Glomma er minstemål for harr og ørret 30 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag.

Ingen fangstbegrensning i Søre Osa og Åsta.

 

Mer detaljert beskrivelse

Glomma i Åmot er variert med alt fra raskere strømpartier, avløst av dype og stilleflytende strekninger. Elveavsnittet byr på godt fiske etter både ørret, harr, sik og gjedde

Åsta er preget av rask strøm, avløst av relativt store og dype kulper innimellom. Elva passer meget godt til fiske med lett spinnutstyr eller fiske mark og søkke.

 

Julussa er en flott og spennende liten elv som renner gjennom skogsmark i et rolig terreng på sin ferd mot Renaelva.  Julussa byr på fiske etter ørret i varierende størrelse. Fisken blir ikke alltid like stor her, men elva kan by på et godt fiske.  Her finnes ørret, og en og annen gjedde.

Søre-Osa er en fiskerik elv med en god bestand av småvokst ørret. Framfor noen annen elv i Åmot er det dette elva hvor man kan ha med seg barn for å lære dem fisking for i Søre Osa får alle fisk.

Fiskeregler

Utdrag fra fiskeregler for Glomma. For fullstendige fiskeregler se vedlagt fil.

 

  • Fisketid i Glomma er hele året.  All ørret er fredet mellom 15.09 og 31.10.
  • I Glomma er minstemål for harr og ørret 25 cm. Fangstbegrensning på 5 ørret og 5 harr pr fisker pr dag.
  • Fisker plikter å ha med mål.  Ved tvil skal fisken settes tilbake.

 

Julussa:  Vær oppmerksom på fredningssone i Mæhlfallet.

 

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.

Barn under 16 år fisker gratis med sportsfiskerredskap.

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr eller anmeldelse.

Vedlagte filer

Andre aktuelle tilbud