Stangfiske i Nes, Hallingdalselva

Hallingdalselva fiskeforvaltning i Nesbyen selger fiskekort for Hallingdalselva i Nes kommune.

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Sik

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Hallingdalselva Fiskeforvalting i Nesbyen SA

Oddvar Bringo

41689967

od-brin@online.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hallingdalselva fiskeforvaltning i Nesbyen selger fiskekort og videreformidler fiskerettigheter som tilhører medlemmene.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Hallingdalselva i Nes kommune er på strekningen fra Gol til Bergheim ei variert fiskeelv, der man kan fiske etter Ørret, gjedde,sik og abbor.
Strekningen er delt opp i 2 soner.

Sone 1: Gol til Nes bru: Her har elva en blanding av raske og mere stilleflytende partier som hovedsakelig inneholder ørret. Elva har mange lett tilgjengelige fiskeplasset i kort avstand fra bilvei. Fisket her foregår i perioden 15.04 til 20.09.

Sone 2: Nes bru til Bergheim bru: Her blir elva bredere og stedvis ganske dyp med relativt jevn strøm hastighet. Mange plasser lett tilgjengelig fra bilvei, men også meget godt egnet til fiske fra båt. Her trives gjedda i sivkanten langs land eller ute på dypet. Ørret,sik og abbor finnes også på denne strekningen. Gode forhold for fluefiske etter gjedde i rennende vann.
På denne strekningen kan man fiske hele året.

Njff. Leier ut båter, disse ligger ved Infosenteret v/ riksvei 7. Her er det båtutsettingplass.
Kontaktperson båtutleie: tlf 99419448

Fiskekort priser: Døgn 60,-
Uke 240,-
År 480,-
Prisene gjelder for fiske i begge to sonene (hele strekningen)

Fiskeregler

Tilatt fiskeredskap er stangfiske fra land og båt.
Uskadd ørret over 35 cm og gjedde over 70 cm skal settes ut igjen.
Ved henvendelse fra fiskeoppsyn, bes fiskekort vises uoppfordrende.