Garnfiske- og oterkort for innenbygdsboende- Øvre Numedal Statsallmenning

Garnfiskekort for innenbygsboende med bruksrett innenfor Øvre Numedal Statsalmenning. NB: gjelder ikke private vann, se eget pdf-kart.

Arter

 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Veibeskrivelse

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Øvre Numedal fjellstyre

99109720

ovre.numedal@fjellstyrene.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Generell beskrivelse

Fisket gir tilgang til garnfiske i alle vannen hele Øvre Numedal statsallmenning. Dette er en ressurs som det forplikter oss å forvalte på den best mulige måten. I mange år har det vært gjennomført prøvefiske med påfølgende driftsplaner og forslag til tiltak for å bedre avkastningen.

  Med så mange vann vil det ta noen år før et nytt prøvefiske blir foretatt i det enkelte vann. Det er derfor særdeles viktig at garnfiskeren er ansvarsbevisst og sender tilbake nøyaktig fangstrapportskjema etter endt sesong. Dette vil bli benyttet som bakgrunnsmateriale for neste års kultiverings og forvaltningstiltak. For å nå felles målsetting i denne del av forvaltningen, har fjellstyret derfor vedtatt at dette må være et forpliktende krav til alle garnfiskere.


  Orientering om fangstrapportskjema for garnfiske
Øvre Numedal Fjellstyre har fattet følgende vedtak om krav til tilbakemelding om fangst:

Alle innbygdsboende som driver garnfiske i statsallmenningens vann pålegges å gi tilbakemelding av fangst til fjellstyret innen 15.10 hvert år.For hvert vann det blir fisket i, ber en om følgende:

1. Fangstdato og vannets navn

2. Antall fisk og totalt antall kilo

3. Antall garn og maskevidde

4. * Enkeltvis lengdemåling og veiing av et variert utvalg fisk.

 
* Til pkt. 4: Det bør her velges ut varierende størrelser av ca. halvparten av fangsten. Ta et nøyaktig lengdemål av hver fisk. Ved veiing er det viktig å huske at dette skal gjøres før fisken sløyes. 
 
Vann i ØNS over 75 da. (Garn og oterfiske er tillatt i alle vann)

Nr Navn Høyde Areal

4 Tangetjern 1320 125

6 Eidsjøtjern 1235 110

8 Festningstjern 1233 200

9 Feitfisktjern, østre 1237 187,5

13 Tjern nordvest Hyttenuten 1224 87,5

14 Feitfisktjern, midtre 1237 275

15 Feitfisktjern, vestre 1241 75

16 Skjerhølnuttjern 1259 100

17 Steintjern 1312 850

18 Tjern øst/sørøst Steintjern 1318 75

19 Vegarhovdtjern, østre 1282 112,5

20 Vegarhovdtjern, midtre 1262 85

21 Vegarhovdtjern, vestre 1261 200

22 Vegarhovdtjern, søre 1264 100

23 Tangetjern, østre 1262 155

24 Tangetjern, midtre 1263 250

25 Tangetjern, vestre 1264 240

26 Storhellertjern 1274 150

27 Tjern sørvest Storhellertjern 1262 87,5

28 Tjern sør for Råstugo 1227 85

30 Elsjåen 1236 87,5

31 Elsjøtjern 1234 200

32 Tjern Langebuåni 1235 150

33 Tjern Langebuåni 1238 100

34 Langebutjern, søre 1250 100

35 Langebutjern, nordre 1247 475

36 Tjern Grjothalsen (ved grense) 1256 125

37 Krakavadtjern, nedre 1225 337,5

38 Krakavadtjern, øvre 1226 750 (525ØNS)

39 Tjern Krakavadmyrane 1225 100

40 Storfisktjern 1236 1150 (800ØNS)

41 Veisetjern 1238 200

42 Tjern ved Lomavikan 1218 75

43 Brutjern/tjønnan 1220 587,5

44 Tjern vest Langesjøen 1210 100

45 Skrovstjern 1226 125

46 Tjern sør for Kleivshovd 1218 110

47 Kleivshovdtjønnan 1216 525

48 Bakketjern 1212 212,5

49 Bakketjern, vestre 1213 1350

50 Bakketjern, østre   600

52 Tjern i Skyttarbudalen, søre 1177 75

53 Tjern i Skyttarbudalen, nordre 1177 100

54 Skaupsjøtjern, østre 1162 150

55 Skaupsjøtjern, midtre 1162 87,5

56 Skaupsjøtjern, vestre 1161 300

57 Lometjern 1229 275

58 Storholmtjern, østre 1220 162,5

59 Storholmtjern, vestre 1222 85

60 Grønenuttjern 1178 100

61 Grønenuttjern, nordre 1184 75

62 Tjern vest Situnuten 1248 75

63 Skaupungen 1150 175

 

 

Vedlagte filer

Fiskeregler

 • Fiskekortet er kun gyldig for fastboende i Rollag, Nore og Uvdal inkludert Dagali og Søre Skurdalen
 • Innehaver av fiskekortet er selv pliktig til å gjøre seg kjent med gjeldende fiskeregler og grenser. Se vedlagte pdf-kart (skriv det eventuelt ut). Merk spesielt hvilke vann som er private og som ikke dekkes av dette fiskekortet!
 • Når fiskekortet er bestilt, kan det ikke kreves refusjon for betalt avgift. 
 • Alt fiske er forbudt fra og med 1. oktober til og med 31. desember
 • Fiskekortet gir rett til fiske med inntil 10 garn med minimum 40 mm maskevidde. Det kan benyttes inntil 2 garn med maskevidde på 35 mm
 • Maks lengde på garn er 30 meter
 • Etter avtale og ønske om prøvefiske fra fjellstyret kan mindre maskevidder tillates
 • Fangststatistikk skal leveres. 
 • Oterfiske tillates i alle vann tilhørende Øvre Numedal Statsallmenning

 

 

Vedlagte filer