Isfiske i Båtsfjord, Ordo

Isfiske på Ordo

Arter

  • Ørret
  • Røye

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer


01.01.2021 kl. 09:00

Kontakt oss

Båtsfjord JFF

Per-Arne Jørgensen

93218734

perjorge@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Fiskeregler

Alle tilreisende fiskere som ikke er bosatt i Finnmark skal desinfisere fiskeutstyret sitt. 

Fiskeren er selv ansvarlig for at utstyr ikke bærer smitte. Båtsfjord JFF krever dokumentasjon på desinfisering

For fiskere bosatt i Finnmark kreves følgende: Fiskeutstyr, båter og andre mulige smitteførende gjennstander skal tørkes, fryses eller desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag.

Det er lov å fiske på isen fra 1. januar til 31. mai

Det er kun tillatt å fiske med håndsnøre og inntil 3 kroker.

Det er fiskeforbud 200 m fra inn- og utløpsoser.

Ikke flytt eller sett ut fisk uten tillatelse.

Ikke vask eller sløy fisk i andre vassdrag enn der du fisket den.

Ikke flytt utstyr til et nytt vassdrag uten å tørke eller desifiser det.

Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet