Felles fiskekort på statsallm. i Budal,Soknedal og Singsås

Stengt tom 15.10 i gyteperiode. Budal fjellstyre selger felles fiskekort for statsallmenningene Budal, Soknedal og Singsås Velkommen!

Arter

  • Innlandsfiske
  • Ørret
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Singås fjellstyre

99554891

singsas@fjellstyrene.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Singsås fjellstyre admininistrerer blant annet fiske og jakt på statsallmenningene med hjemmel i Fjelloven av 1975 med forskrifter.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Velkommen til fjellfiske i flotte fjellområder!
Onlinesalget gjelder inntil videre kun til de som er bosatt i Norge. Øvrige får kjøpt kort hos våre lokale selgere.
Kortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Røyefiske er mulig i Halstjønna i Budal statsallmenning.Fredningstid  fra 15. september og til 15. oktober. Kortet gjelder kun fiske med stang/håndsnøre (og oter der hvor de lokale reglene tillater det.) Fisker plikter å sette seg inn i de lokale fiskereglene som til enhver tid gjelder.
"Felleskortet" er en samarbeidsordning med alle tre fjellstyrer i kommunen. Kortet kan brukes for fiske i fjellvann ipå samtlige statsallmenninger i kommunen. Det gir dermed tilgang til over 80 fiskevann!

 

Samtlige vann har bestander av Ørret. Ett vann, Halstjønna, har også Røye, som er den mest dominerende arten her. Fjellstyret driver årlig kultivering, og benytter seg av materiale fra stedegen, livskraftig stamme.

 

Budalen er ei vakker og kjent fjellbygd som ligger inntil de flotte fjellområdene som også er kjent som Forollhogna nasjonalpark. Flere av vannene ligger i grei gangavstand fra de flotte seterdalene. De små kan også friste lykken i elvene Bua og Ena.

 

Nyttige lenker :

Fiskeregler

Fisker er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler for området.Fiskekortet er personlig. Fangstrapport sendes Budal fjellstyre, 7290 Støren.Gjeldende lokale fiskeregler gjelder. Garnfiske er tillatt for innenbygdsboende etter gitte regler. Garnkort (innenbygdsboende) fås kjøpt hos lokal kortselger. Garnkort selges ikke til personer under 12 år.

 

SE HER VEDR. FORBUD MOT FLYTTING AV FISK

 http://fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fritidsfisker---Unnga-flytting-av-fisk/

Gode fisketips

Du kan fiske med mark og dupp/søkke, og kanskje særlig sluk/spinner.