Ramnes Sportfiskere, fiske i Kringlevannet

Flott fiskevann med fin beliggenhet. Lett å gå rundt vannet. Gapahuk med bålplass. Tilrettelagt brygge for fluefiske.

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Ramnes Sportsfiskere

47311457

t.a.torve@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Se mer info på www.ramnessportsfiskere.org

Fiskekvoter

 • Maks 1 ørret over 30 cm pr. fisker pr. døgn.
 • Ingen begrensning på ørret under 20 cm.
 • Ørret mellom 20 og 30 cm skal gjenutsettes.
 • Ingen begrensning på fiske av abbor.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

Ramnes Sportsfiskere, benytter Kringlevann som fast møteplass i sommerhalvåret.  Foreningen jobber for å gi en best mulig fiskeopplevelse, ved å aktivt drive med tynningsfiske, i tillegg til årlig å sette ut ett bra antall ørret i fin størrelse og tilrettelegge for best mulig fiskeopplevelser i og rundt vannet.

 

Gapahuken og flytebryggen i sydenden av vannet, er vårt faste samlingspunkt.  Flytebryggen benyttes i stor grad til å trene/øve på fluekasting.  Rundt vannet er det opparbeidet sti og det er tilrettelagt flere fiskeplasser.

 

Vi oppfordrer alle som benytter området, til å hjelpe til å holde det ryddig og fritt for søppel.  Det som medbringes til vannet, må også medbringes hjem.  Ved gapahuken er det mulighet for å legge igjen søppel i egen søppeldunk som står fremme (denne tømmes ved behov.  Er den full må det ikke sett igjen søppel ved siden av, ta det da med hjem).

 

Ved gapahuken lagrer også foreningen litt ved. Benytter du deg av denne, vipps oss gjerne ett valgfritt beløp på nr 73403.

 

Parkering:  Veien ned til vannet er stengt med bom.  Parkering må gjøres før bommen, på parkeringsplassen.  Ikke benytt hytteeieres parkeringsplasser.  Er bommen ned til vannet åpen, ikke kjør gjennom den - bommen stenges uten varsel!

 

 

Fiskekort må løses før fisket starter.  Alle fiskere skal gjøre seg kjent med fiskereglene før fisket starter.  Les gjerne mer om Ramnes Sportsfiskere og våre aktiviteter og tilbud til medlemmene, på vår hjemmeside.

 

Ta kontakt, dersom du ønsker mer informasjon om foreningen, eller ønsker å bli medlem.

Fiskeregler

Fiskekort

 • Fiskekort må kjøpes før fisket kan starte.
 • Fiskekort skal fremvises på forespørsel av legitimert kontrollør fra Ramnes Sportsfiskere, medlemmer av Ramnes Sportsfiskere og andre med gyldig fiskekort.
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras.
 • Personer til og med 16 år fisker gratis og trenger ikke løse fiskekort.
 • Kjøpt fiskekort refunderes ikke.
 • Fiskekort kan også kjøpes med SMS, se mer informasjon på vår hjemmeside.

 

Generelle regler

 • Hver fisker kan avlive inntil 1 fisk over 30 cm pr. døgn. Fisk under 20 cm oppfordres til å avlives. All annen fisk skal settes tilbake.
 • Det er kun tillatt å fiske med 1 stang pr. fisker.
 • Det skal benyttes mothakeløse kroker, eller mothaken skal være nedklemt.
 • Det oppfordres til å benytte enkeltkroker på sluker/wobblere o.l.
 • Det er lov å fiske hele året, så lenge annet ikke er annonsert.
 • Fiske fra båt er ikke tillatt.

 

Særregler for medlemmer av Ramnes Sportsfiskere

 • Medlemskapet gir adgang til fiske i Kringlevann. Gyldig medlemskort skal medbringes under fiske og forevises på forespørsel.
 • Medlemskap gir tillatelse til å fiske med fluestang fra belly-båt. Fisket skal være «fang og slipp».  Fisk under 20 cm kan avlives.  Ved fiske fra belly-båt skal det vikes og tas hensyn til andre som fisker fra land.
 • For å bli medlem, se vår hjemmeside. 

 

Endring av regler gjøres av styret i Ramnes Sportsfiskere.

 

November 2018, sist endret 27. april 2024
Styret i Ramnes Sportsfiskere
www.ramnessportsfiskere.org