Fiske hos Hof Østre JFF

Hof Østre JFF kan i tillegg til innlandsfiske tilby leirdueskyting og utleie av klubbhus. Se nærmere beskrivelse under "Om oss".

Arter

 • Innlandsfiske
 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Lake

Beliggenhet

Kontakt selger

Hof Østre JFF

Siri Engen

916 88 243

siri-marina@live.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Hof Østre Jakt- og Fiskeforening disponerer ca. 90000 dekar til jakt, samt noen fiskevann, på østsiden av Glomma, syd i Åsnes kommune. I Klokken, mellom Åslia og Velta, har vi et anlegg bestående av leirduebane, fiskedam og klubbhus. Leirduebanen er oppe for trening fra kl 1800 på onsdager i tidsrommet etter teleløsning i mai til september. Klubbhuset er tilgjengelig for leie i sommerhalvåret. Ved Knapptjernet og Sormsjøen har vi gapahuker som kan benyttes hele året med forbehold om stenging av veier i vårløsning. Vi har også en lavvo til utleie.

Vi gjør oppmerksom på at det er vegavgift på noen av veiene i området. Det gjelder veger rundt Klokken, Knapptjernet, Maliberget og forbindelsesveger mellom Åslia og Kogsætra. Vegene stenges under vårløsning.

Dagskort kr 40,-. Årskort kr 300,-.

Betales til Klokksvegene på VIPPS til 624269 eller konto 1917.05.05126.

Årskort vil bli sendt i posten når betaling er mottatt. Årskort kan også kjøpes hos vår kortseleger Dan. K. Haugen.

Alle som ønsker å bli medlem og/eller benytte seg av våres tilbud er hjertelig velkommen.

 

Følg Hof Østre JFF på Facebook

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

 

 

I tillegg til salg av fiskekort via internett og SMS har vi følgende kortselger:

Dan-Kenneth Haugen

Åsliavegen 234, 2266 Arneberg

Mobil: 416 56 840

 

NB! Ved kjøp av fiskekort til medlemspris skal gyldig kvittering for betalt medlemskontingent fremlegges kortselger.

 

Sormsjøen har en god ørretbestand. I tillegg er det ørret i Knaptjernet. Kløvtjernet og Malisjøen er de eneste vannene som har gjedde.

Ellers er det i hovedsak abbor og lake.

Fiskeregler

 • Fiskekortet gjelder kun i foreningens områder.
 • Kun stangfiske er tilatt, og gjelder alle vann, bekker og åer i foreningens område.
 • Kortets eier plikter selv å holde seg underrettet om grensene for foreningens områder, og de til enhver tid gjeldende regler
 • Fiskekort skal alltid medbringes under fiske.
 • Alle bekker og åer er fredet for all fiske i tidsrommet 15. september til 30. april.
 • Barn under 16 år trenger ikke å løse fiskekort.
 • Se for øvrig eget oppslag for fiskeregler ved vannene.