JFF Toten Almenning Lodd nr 4

Velkommen til fiske i JFF Toten Almenning Lodd nr. 4. Foreningen disponerer et titalls fiskevann på idylliske Totenåsen, 10 minutter fra Skreia, Lena og Hurdal.

Arter

  • Ørret
  • Abbor
  • Røye

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

JFF Toten Almenning Lodd nr. 4

Fiskeutvalget: Alf Christian Nettum

90985020

alf.christian.nettum@midthaug.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Østre Toten Jeger og Fisk lodd nummer 4 forvalter fisket i Almenning Lodd #4 som ligger mellom lodd#5 i Totenvika og Lodd#3 Øverskreien/Lensbygda, helt fra Torsetra og helt ut til Akershus.

Lodd #4 har en mengde gode fiskevann der det settes ørret annen hvert år, samtidig som det bedrives aktivt rusefiske på våren. Dette resulterer i flott "Åsfisk" som passer perfekt både for lystfiskeren og den ivrige fluefiske entusiasten. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Å få gode fiskevann krever mer enn å bare sette ut yngel.

Foreningen har i en årrekke kultivert sine fiskevann på beste måte, men det å få til gode fiskevann handler om mer enn bare å sette ut fisk. For de fiskende klinger det bra at det blir satt ut fisk, men enkelte vann har ikke den optimale næringstilgangen til å fø opp et x antall fisk. Spesielt abboren har vist seg overtallig. Mange av vannene er overbefolket av småvokst abbor som okkuperer strandsonen. Den beiter ned alt av naturlige insekter og plankton.

 

Vi har siden 2004 iverksatt et omattende arbeid for å gjenskape den naturlige balansen i vannene. Til dette formålet har vi brukt garn med liten maskevidde (12-19,5 mm). For å ha størst mulighet til å sette tilbake fisk av “riktig” størrelse har det blitt benyt tet kultiveringsruse. I den senere tid (2-3 år siden) begynte vi med abborteiner. Dette er svært effektivt samt at det forenkler arbeidet i motsetning til garn.

Etter beregninger av vannets areal og produksjonsnivå, er det i enkelte vann tatt ut inntil 70% av småvokst bestand. Dette høres brutalt ut, men er helt nødvendig.
Etter utfisking vil det bli satt ut større fisk. Vi har derfor valgt å bruke 2 åringer. Denne vil ganske umiddelbart begynne å jakte små fisk.

Fiskeregler

Alle over 16 år skal kjøpe fiskekort.

 

§ 1. Det er til enhver tid forbudt å benytte andre redskaper enn stang, håndsnøre, ruse, bunngarn, isongler og pilk. I elver og bekker hvor det går ørret er bare stangfiske og hov som hjelpemiddel tillatt. Det er totalforbud mot bruk av ørekyte (agnfisk) død eller levende.

§ 2. I Mørksjøen og Hommersjøen er garnfiske med største maskevidde 24 mm til tynningsfiske etter abbor tillatt. I Steinsjøen, Hersjøen, store og lille Fiskeløisen, samt Steinevjeputten er garnfiske med minste maskevidde 35 mm tillatt. Foreningen skal underrettes før garnfiske starter. Etter endt garnfiske skal det gis fangstrapport. Alle garn skal være tydelig merket.

§ 3. Det er forbudt å bruke bunden redskap nærmere inn- eller utløpsos enn 50 m. Unntatt er abborfiske med ruse.

§ 4. Alt fiske i elver og bekker er forbudt fra og med 10. september og ut året.

§ 5. Fanget ørret som er mindre enn 30 cm, skal straks og mest mulig uskadd settes ut igjen.

§ 6. Alle fiskere skal ha fiskekort. Etter avtale gjelder fiskekort solgt for Alm. Lodd nr. 4 og 5 for alle grensevann mellom disse to lodder. I Hersjøen gjelder ikke disse lodders fiskekort for den del som tilhører Mathisen Eidsvoll Verk.

§ 7. Det er totalforbud mot å bruke båt eller kano på Bråtåbrenntjern, Søndre-, Vestre-, Midtre- og Nordre Skurvtjern.

§ 8. Det er ikke tillatt å bruke motor på båter. Forbudet gjelder alle typer motorer. Jfr. forskrift om motorisert ferdsel i utmark.

§ 9. Overtredelse av disse regler er straffbart og vil bli anmeldt.

Gode fisketips

Les mer om JFF Toten Alm. Lodd nr 4 og våre tilbud til medlemmer. 

Røyefiske på isen