Fiske i Glomma og Tunna, Tynset

Glomma i Tynset og sideelva Tunna passer godt for mange typer sportsfiske, fra jakt på storgjedde til finfiske etter sik med lett fluefiskeutstyr og med gode forhold for meitefiske.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Tolga-Vingelen Elveeierlag

468 22 513

kff@kvennan.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier. Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen. 

Fiskekvoter

Maksimalmål:  For harr og ørret er det et maksimalmål på 40 cm. Harr og ørret større enn 40 cm skal gjennutsettes med slikt unntak: Hver fisker kan avlive 1 harr eller ørret over 40 cm pr. døgn.

For gjedde er det et maksimalmål på 65 cm. Gjedde lengre enn 65 cm skal gjennutsettes. Store gjedder er viktig for bestandsstrukturen i vassdraget.

Egne regler i Tunna Fluesone.

Mer detaljert beskrivelse

Fiskeområdet Glomma Tynset starter nord for Åbrua nord for Tynset og går ned til kommunegransa mellom Tynset Og Alvdal (ca. 19 km).  Elva har lite fall og renner rolig. 

Fiskeområdet omfatter også deler av Tunna. Dette er en liten og kanskje litt anonym elvestrekning som er lett å fare forbi. Ikke la deg lure av utseende! Vær oppmerksom på at Tunna har en ren fluefiskesone hvor kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten er tillatt. Sonen har egne fiskeregler.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. 

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

Fiskeområdet kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet)

Fiskekort kan også kjøpes hos lokale utsalgssteder som Alvdal Tynset Sport 

Fiskeregler

Generelle regler

 • Fisketid 15.05 - 15.10.  All ørret fredet fra 15.09
 • Fiskekortet gjelder for sportsfiskeredskaper som flue, mark, sluk og spinner.
 • Agnfisk ikke tillatt.
 • Maksimalmål:  For harr og ørreter det et maksimalmål på 40 cm. Harr og ørret større enn 40 cm skal gjennutsettes med slikt unntak: Hver fisker kan avlive 1 harr eller ørret over 40 cm pr. døgn.
 • For gjedde er det et maksimalmål på 65 cm. Gjedde lengre enn 65 cm skal gjennutsettes. Store gjedder er viktig for bestandsstrukturen i vassdraget.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.

 

Fluefiskesona i Tunna:

 • Fisketid 01.06 - 15.10.
 • Kun fluefiske der snøret utgjør kastevekten. Kun fluer uten mothake.
 • All harr under 35 cm skal gjenutsettes. All harr over 40 cm skal gjenutsettes.
 • Vær varsom når du håndterer fisk som skal settes ut igjen.
 • All ørret må gjenutsettes.
 • Kvote: maksimum 1 fisk pr. fiskedøgn. En anbefaler at all fisk gjenutsettes.
 • Fiske fra båt ikke tillatt.

Andre aktuelle tilbud