Tylldalen

Tylldalen representerer et område med varierte muligheter for fiske. Både elva Tysla og mange vann i seterdaler og høyfjell inngår i dette fisketilbudet som kan by på mange fine fiskeopplevelser.

Arter

 • Ørret
 • Gjedde
 • Abbor
 • Sik
 • Harr

Beliggenhet

Viktige datoer


01.05.2024 kl. 09:00

Kontakt selger

Tylldalen Grunneierlag

91396369

olaengen2510@gmail.com

Kjøp fiskekort her

Om selger

Velkommen til sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.  «Spot» er en betegnelse på en god fiskeplass.  «Spot» betyr også sentrum.  Fishspot er et sentrum for gode fiskeplasser.  Fishspot har på kort tid blitt en overbygning for tilbud av sportsfiske i Østerdalen og Hedmark.

Fisketilbudene blir presentert i flere ulike kategorier. Sammen med fisktilbudene ønsker vi også å vise alle de mange og varierte overnattingsmulighetene vi har i regionen. 

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Tylldalen ligger fra mellom 400 til over 1600 m.o.h. Her finnes de fleste naturtyper, fra barskog over i blandingsskog, fjellskog og snaufjell. I hoveddalføret er det til dels noe bratte lier som flater ut innover mot fjellet. Ellers har området flere dalfører med blandings-og bjørkeskog. Tylldalen Grunneierlag disponer fisket i alle elver, bekker og vann, og kan etter mange år med betydelig innsats med fiskekultivering by fram mange muligheter for fine fiskeopplevelser.

Tylldalen ligger sør i Tynset kommune med grense mot Rendalen kommune i sør og Alvdal kommune i vest. Riksvei 30 mellom Tynset og Rendalen går gjennom området. Fra Tynset sentrum tar det ca. 20 min å kjøre. Fiskeområdet har et godt veinett i form av  seter-/skogsveier tilgjengelig for adkomst til fiskeplasser.  Det finnes muligheter for overnatting i seterhus og hytter i området. Ta kontakt med Tylldalen Grunneierlag for mer informasjon (+47) 97 09 57 99.

 

All ørret er fredet i perioden 15.09 – 31.10.

 

Vis respekt for dyrket mark. Gå ikke over jorder. 

Ta med all søppel hjem. Miljøet er et felles ansvar.

Vis hensyn til bebyggelse og allmenn ferdsel.

 

Fiskeområdet kan inngå i fiskekort for Tynset felles fiskeområde (Tynsetkortet).

Fiskekort kan også kjøpes hos lokale utsalgssteder som Alvdal Tynset Sport 

Fiskeregler

 • Fisketid hele året. All ørret fredet fra 15. september - 31. oktober.
 • Tillatte fiskeredskaper er flue, mark og sluk.
 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras. Fiskekortet er ikke gyldig uten identifikasjon.
 • Barn under 16 år fisker gratis.
 • Brudd på fiskereglene kan medføre anmeldelse.
 • Ved kjøp av fiskekort for Tynset felles fiskeområde, vær oppmerksom på at området Glomma -Tunna fluesone har egne fiskeregler.