Velkommen til fiske i Eidsvoll

Stangfiske fra land og isfiske i Eidsvoll Fiskesamvirkes vann og elver innen Eidsvoll kommune med flere. Se kart til høyre for kortgrense (blå strek).

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Harr
  • Karpefisk

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Eidsvoll fiskesamvirke er en organisasjon bestående av de fleste grunneiere i kommunen og Eidsvoll skog jeger- og fiskerforening (ESJFF). Det er Eidsvoll fiskesamvirke som selger fiskekort. Eidsvoll fiskesamvirke setter ut fisk, rydder ved vannene og gytebekkene, lager handikapp-fiskeplasser og gjør andre nødvendige kultiveringstiltak. Det er ESJFF som gjør  det meste av de praktiske tiltakene. Se  vedlagte vedtekter for Eidsvoll fiskesamvirke.

Kontakt oss

Eidsvoll Fiskesamvirke

Lars Jørgen Johnsrud

90530231

Lars.Jorgen.Johnsrud@eidsvoll.kommune.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Mer detaljert beskrivelse

Dette kortet gjelder rett til å drive stangfiske fra land og fiske på isen (maks. 2 snører) i Eidsvoll Fiskesamvirkes vann og elver innen Eidsvoll kommune. Samt Krafttjern, Byfella, Djuptjern, Kinna, Lomtjern og Rakkertjern i Hurdal kommune og Stor-Otten i Stange og Nord Odal kommune. Kortet gjelder for Vorma i Eidsvoll og Andelva (elva som renner fra Hurdalsjøen med utløp til Vorma). Bortsett fra Stor-Byua, gjelder ikke kortet i Feiring. Se kartet over fiskevannene oppe til høyre (interaktivt kart med zoom osv.). På kartet er Eidsvoll fiskesamvirke sitt område avgrenset med blå strek. Det er elva Vorma som deler fiskeområdene i hovedsak vest- og østsiden av Vorma. Kortet gjelder på begge sider av Vorma. Kortet gjelder også for selve elva Vorma innenfor kommunegrensa til Eidsvoll. Kortet gjelder deler av Hurdal, Stange og Nord-Odal kommuner. Sesongkort gjelder for 1/1- 31/12. Fredningstid, ørret: 15/9-15/11. Døgnkort selges her på iNatur.no eller SMS. Sesongkort kan også kjøpes som vanlig papirkort på enkelte butikker og bensinstasjoner i Eidsvoll. Kortet gjelder også for deler av Risa. 

 

 

Fiskeregler

Du må altså løse fiskekort (dersom du er over 16 år) for å fiske med stang innen Eidsvoll fiskesamvirke sitt område. Se kartet over fiskevannene oppe til høyre (interaktivt kart med zoom osv.). På kartet er Eidsvoll fiskesamvirke sitt område avgrenset med blå strek. Det er elva Vorma som deler fiskeområdene i hovedsak vest- og østsiden av Vorma. Kortet gjelder på begge sider av Vorma. Kortet gjelder også for selve elva Vorma innenfor kommunegrensa til Eidsvoll. Kortet gjelder deler av Hurdal, Stange og Nord-Odal kommuner.

Minstemål ørret: 25 cm. For Risa gjelder egne regler om minstemål.

Det gjøres oppmerksom på at fiskeoppsynet fra Eidsvol fiskesamvirke har ordre til og myndighet til å påtale overtredelser av fiskereglene og kontrollere at fiskekort er innløst. Vennligst følg gjeldende fiskeregler !

OBS ! For Risa gjelder egne fiskeregler og kortregler, søk på Risa på iNatur.no eller følg lenka foran. Se forøvrig Risafolder

Gode fisketips

Ved Nordre Holsjøen (bra med ørret og abbor) på østsida av Vorma ved Løntjernbråtan (se kart oppe til høyre på siden), er det tilrettelagt for handikappede med en egen plass for bla. rullestolbrukere. Ellers er det et par gapahuker her med bålplass fint belliggende ved vannet . For å komme dit er det skogsbilveg for Eidsvoll almenning som er avgiftsbelagt. Du kan betale vegavgiften på SMS.

Andre aktuelle tilbud