Velkommen til fiske i Stange almenning

Her finnes 15 sjøer og tjern, samt mange kilometer med elver og bekker med ypperlige forhold for fiske og friluftsliv.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor
  • Røye
  • Sik
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Stange Jeger og Fiskerforening

Sigbjørn Stensrud

91743712

sistensr@bbnett.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Stange Jeger- og Fiskeforening ble etablert i 1909. Vi er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Stange Almenning er på 125 000 dekar. Det finnes 15 sjøer og tjern, samt mange kilometer med elver og bekker med ypperlige forhold for fiske og friluftsliv. God informasjon om fiske i almenningen som gjør det enklere å planlegge fisketuren finner du på njff.no, Stange JFF.

 

Utlån av båter:

Medlemmer av Stange JFF har mulighet til å låne robåter gratis.​ Båtene er plassert ved ulike sjøer i almenningen.

Kontakt fiskeutvalget​ for ytterligere informasjon og avtale.​

​​​

Kanoutleie:

Foreningen har ​fire kanoer på tilhenger som leies ut. 

Pris medlem​mer: kr. 100,- pr. dag pr. kano + tilhenger kr. 100,- 

Pris ikke-medlemmer kr. 150,- pr. dag pr. kano + tilhenger kr. 100,-​

Mer informasjon om dette fås ved å kontakte Lena Haugseth på leder.sjff@gmail.com eller  telefon 401 78 349

 

Skogsbilvegene i Stange Almenning:

​Oppdatert informasjon om skogsbilvegene i almenningen finner du på www.rasa.no​.

 

Overnatting:

I tillegg til mange fine teltplasser er det gapahuker ved noen av sjøene. Det forventes for øvrig at besøkende tar med søppel og annet medbrakt når de forlater almenningen.

Fiskeregler

Stangfiske:

Stangfiske og fiske med håndsnøre fra land og båt er tillatt.

I elver og bekker, samt inntil 100 meter fra os er det i tiden fra og med 1. sept. til og med 20. okt. forbudt å fiske ørret og sik. Utsetting av krokredskap (støkrok) er forbudt.

Isfiske:

Isfiske er tillatt på alle vann og tjern fra 1. nov, til isløsning.

Kupefiske

Kupefiske i vann og tjern er tillatt fra isløsning til og med 31. aug. Det er forbudt å sette kuper nærmere elv og bekkeos enn 100 meter.

Garnfiske:

Garn er forbudt unntatt for:

-Spitalsjøen fritt garnfiske, fiskes med vanlig fiskekort. 

-Bergsjøen spesielt fiskekort (garnkort), fiskeutvalget kontaktes for dette. 

Garnfiske er tillatt fra 1. Mai til 20. August.

Det er forbudt å sette garn nærmere elv og bekkeos enn 100 meter.

Garnene til bruk i Bergsjøen lånes ut av fiskeutvalget etter egne regler og avtale. Henviser til foreningens fiskeregler. Garnfiske er kun tillatt for innen bygdsboende i gamle Stange kommune.

Oterfiske kan utføres med vanlig fiskekort i følgende sjøer:

-Bergsjøen

-Rasasjøen

Minstemål:

Det er ikke noe minstemål. Såkalt "catch and release" er forbudt. All fisket fisk avlives og fjernes. 

 

Annet fiske enn det som er nevnt overfor er forbudt.