Velkommen til fiske i Borrevannet

Næringsrik innsjø i Horten kommune.

Arter

 • Gjedde
 • Abbor
 • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Borrevannets grunneierforening

Bjørn-Tore Freberg

41508347

b-tor-f@online.no

Kjøp fiskekort her

Fiskekvoter

Baglimit på 2 gjedder pr dag pr. fisker. All gjedde over 80 cm skal ut igjen.

Fangstrapportering

For å fiske her må du levere fangstrapport etter turen.

Rapporter fangst

Mer detaljert beskrivelse

 1. Borrevannet er Naturreservat, vis hensyn til fuglelivet og naturen.
 2. Alle som ønsker båt liggende i Borrevannet plikter å innhente tillatelse fra grunneier. Båten skal være merket med godkjent reg.nr.
 3. Forbudt med bålbrenning mellom 15 april og 15 sept.
 4. Rydd etter deg, så blir det triveligere å komme tilbake.
 5. NB! All bruk av båtmotorer, også elmotor, er forbudt pga. hensynet til fuglelivet i reservatet.

 

Fiskeregler

Alle skal levere fangstrapport på inatur.no etter endt fiske.

 

 • Baglimit på 2 gjedder pr. døgn.
 • All bruk av motor i Borrevannet er forbudt. Også Elmotor.
 • Fisk som ikke brukes som matfisk skal tilbake til vannet.
 • All fisk over 80 cm skal slippes skånsomt ut i vannet igjen.
 • All gjørs fredet.
 • Ål er fredet og fiske etter den arten er forbudt.
 • Øvrige fiskearter kan fiskes uten begrensning.
 • Fiskekvittering vises uoppfordret til personer som legitimerer seg som oppsyn (grunneier).
 • Alle under 16 år fisker gratis.
 • Kun stangfiske eller fiske med håndsnøre tillatt.
 • Kun  lov å fiske med 2 stenger pr. fisker.
 • Ikke tillatt med ståsnører, line eller garn.

 

Andre aktuelle tilbud