Felles fiskekort for Øvre Eiker kommune

Her kan du kjøpe årskort for en rekke fiskevann i Øvre Eiker.

Arter

  • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt oss

Jeger- og fiskerforeningen Samhold

Jon Aas

97553922

jonaa@online.no

Lenker på denne siden

  • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Østsiden jeger & fiskeforening: Verptjern, Verppytten, Flåpytten, Ko1bjørnrudtjern, Heståstjern, Bikkjetjern, Bergdamtjerna, Laupeina, Åsvanna, Vesle Dypingen, Store Dypingen, Sulustjern, Grauten, Vellinga, Øyvann, Skartjern, Branstjern, Drammentjern, Småtjerna, Svarttjern, Lautjern, Ormtjern, Hagatjern, Skogsvann, Trolltjern, Kjellertjern, Yttervann, Butjern, Øytjern, Kruketjern.

 

Holtefjell Utmarkslag: Sandtjern, Abbortjern, Vardetjern, Auretjern, Langtjern, Stabbetjern.

 

Vestsiden jeger & fiskeforening: Hoensetertjern, Svarttjerna, Sjutjern, Kværntjern, Krokvannsløkene, Krokvannet, Junger, Hønegassen, Dørsje, Steintjern, Rørtjern, Kolbergtjern, Mellomtjern, Vesletjern, Svartskurn, Kroktjern, Spærensetertjern, Prestvannet, Bjørvannet (Øst), Engetjern, Djupekøllen, Hoensvannet, Løken, Veslehoensvannet, Årbogen, Ormtjern, Asketjern, Himsjø, Store Bergsvannet, Vesle Bergsvannet.

 

Samhold jeger & fiskeforening: Fisketretjern, Kutjern, Småtretjerna, Viertjerna, Åltjern, Røkebergtjern, Gorrtjern, Skistadtjern, Kroktjern, Dritartjern, Brynsetertjern.

 

Eikeren Fiskvernforening: Eikeren. Selger fiskekort på inatur.no kun for Eikern. Se link til tilbudet nederst i denne siden.

 

Fiskum Utmarkslag: Brennåstjern, Svinetjern, Møyrtjern, Djuptjern, Fiskeløs, Kjerring¬tjern, Kjennerudvannet, Svartekulp, Tiggarudtjern, Muggerudtjern, Kongsvann (2 stk), Fiskumvannet, Grønntjern, Karlstjern, Øytjern, Svarttjern, Langevann, Surtjern, Knipentjern, Laulitjern, Lundteigstjern, Vegutjern, Plommetjern, Flåtjern, Ursvann, Råtavannet, Brekketjern, Kimtjern, Brudevoldstjern, Steintjern.

 

Fiskeregler

1. Fiskekortet må forevises ved kontroll i de forskjellige områder.

2. Fiskekortet er gyldig i alle de vann og elver i Øvre Eiker Kommune, som er navngitte i fiskekortet. Fiskekortet gjelder ikke i Vestfosselva og Drammenselva med sidevassdrag der det vandrer anadrome laksefisker, eller for krepsefiske i de vann der de finnes. Fiskekortet gjelder kun for det kalenderåret det er betalt inn.

3. Tillatt fiske kun med èn stang eller pilkestikke, med flue, sluk eller agn, dog ikke levende fisk.

4. Grunneiere har sine, etter loven gjeldende rettigheter.

5. Det er tillatt å fiske fra båt i Fiskumvannet og Eikeren.

6. Ørret og annen edelfisk under 25 cm må slippes ut igjen.

7. All redskap taes opp av vannet etter bruk.

8. Alt fiske er forbudt i tidsrommet 15. september til 1. desember.

9. Barn og ungdom under 16 år, fisker gratis.

10. Fiskekortet er oppdelt i tre forskjellige korttyper. Juniorkort, seniorkort og familiekort. Juniorkort gjelder f.o.m. fylte 16 år, t.o.m. året man fyller 19 år. Familiekortet gjelder for nærmeste familie som kone/samboer og egne barn opp t.o.m. året de fyller 19 år.

 

Spesielle regler for Eikeren!

11. Alt fiske er forbudt i elver og bekker så langt ørret fra Eikeren går opp.

12. Ørret under 35 cm må slippes ut igjen.

 

Sørg for at du ikke sprer GYRODACTYLUS SALARIS eller VASSPEST !!!

 

Andre aktuelle tilbud