Velkommen til fiske hos Skrautvål sameie

Fiske innsjøer i hovedvassdraget med god tilrettelegging for fritidsfiske. God bestand av ørret og abbor.

Arter

  • Ørret

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Skrautvål Utmarkslag SA

Grete Jorun Engen

97001186

gje@sb1regnskap.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Skrautvål sameies formål er å samle grunneiere i området for i samarbeid utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket for en best mulig økonomisk avkastning for sameierne, samt bevare ressursene på lang sikt.

 

Skrautvål sameie skal forvalte utnyttelsen av utmarksressursene som storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Sameiet skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår annen areal disponering som veibygging, friluftsliv, naturvernspørsmål og lignende. Sameiet arbeider også for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmarka.

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Se vedlagte kart over området det kan fiskes i her. Det kan fiskes i den utskifta delen av Skrautvål sameige i tillegg til Skrautvål sameige. Det kan ikke fiskes i Sæbu-Røssjøen.

 

Sameiets område er begrenset slik:

Mot sydvest Skrautvål Heimås Grunneierlag. Mot nordvest Øystre-Slidre kommune. Mot sør og sørøst Etnedal kommune og mot Nordøst Gausdal kommune og Nordre Land.

 

Hytte til leie for fiske og friluftsinteresserte ved Fullsenn

Hytta har 8 sengeplasser (se bilde). Pris for leie av hytta pr døgn er kr 500,00 For de med  sameigerett  er prisen kr 250,00 pr døgn. Priser for stangfiske kr. 50,00 pr døgn , ukes pris kr. 100,00, sesong kr. 300,00. Bruk av oter kr. 100,00 pr. døgn, fiske med inntil 8 garn kr. 250,00 pr døgn. Se bilder av hytta her

Enkel fiskebu lånes ut gratis ved kjøp av fiskekort i Skrautvål sameie. Se bilder av bua her

Fiskeregler

Gjelder for fiske med stang fra land.

Fiske er forbudt fra og med 5. september til og med 10. juni.