Fiske hos Mathiesen Eidsvold Værk

Stang- og pilkefiske i flere vann i Hurdal og Gran.

Arter

  • Ørret
  • Andre

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Mathiesen Eidsvold Værk

Stig Nordli

98415881

stig.nordli@mev.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Følgende vann inngår i fiskekortet: Øyangen, Skrukkelisjøen, Handkleputten, Svarttjern, Merratjern, Heggkolltjern, Hekkentjern, Lomtjern og øvre del av Gjødingelva. Se kartoppslaget.

 

Benytt gjerne SMS-ordning for kjøp av fiskekort, eller ved selvbetjeningskort i kasse.

Fiskeregler

  • Fiske med stang og håndsnøre fra land,  båt og på is er tillatt hele året.
  • I tiden 15/9 til 31/10 er fiske ikke tillatt.
  • Fiske med levende agn er forbudt.
  • Fiske med faststående redskap er forbudt.
  • I alle vann er det maksimalmål på ørret på 30 cm, all ørret over 30 cm settes ut igjen. I Gjødingelva er det minstemål på ørret på 30 cm. 
  • Alle over 16 år må løse fiskekort og sette seg inn i fiskereglene før fiske tar til.
  • All motorferdsel på alle vann som inngår i fiskekortet er forbudt. Forbudet gjelder også elektrisk motor.