Moldemarka

Fiskekort for flere vann i moldemarka. Alle vann er lette å komme til, enten på grusede veier, eller på stier.

Arter

 • Ørret

Kjøp fiskekort her

INVITER PÅ TUR! Del på

Om oss

Molde JFF er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund, som er den eneste landsdekkende​ interesseorganisasjonen for jegere og fiskere.

Kontakt oss

Molde jeger og fiskerforening

Arnfinn Lange

91104454

laksen@live.no

Lenker på denne siden

 • Ingen lenker

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Molde kommune har etablert fiskekort for marka. Kortet er basert på frivillige avtaler med grunneierne. Målet er å stimulere flere til å utøve fiske og friluftsliv i bynære områder.

Fiskekortet gjelder for fiske i følgende vatn og tjern med bekker i Moldemarka:

 • Fjellbrudammen
 • Øverlandsvatnet
 • Bergsvatnet
 • Bårsdalsvatnet
 • Moldevatnet
 • Audunstjønnan
 • Mekvatnet
 • Holstjønna   

Fiskekortet gjelder for fiske av aure. Kortet gjelder til 31.12.2019 og for alle medlemer i husstanden.

Fiskeregler

Ta vare på drikkevannskildene!

Flere av vannene i Moldemarka er vannkilder til Molde sentralvannverk. For Moldevatnet, Bergsvatnet og Bårdalsvatnet gjelder bl.a. følgende bestemmelser: 

 • Kun fiske fra land
 • Isfiske er ikke tillatt
 • Forbud mot motorisert ferdsel på vannkildene, både sommer og vinter
 • Leir nærmere vatn enn 100 m er forbudt
 • Bading er forbudt