Velkommen til fine fiskeopplevelser i Feiring

Med fiskekortet til Feiring Jeger og Fiskerforening kan du fiske i mer enn 50 vann og putter i Eidsvoll og Hurdal.

Arter

  • Ørret
  • Gjedde
  • Abbor

Beliggenhet

Viktige datoer

Det er ikke lagt inn noen viktige datoer

Kontakt selger

Feiring JFF

98015351

post@feiring-jff.no

Kjøp fiskekort her

Om selger

Fiskekvoter

Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

I Feiring har vi mer enn 50 vann og putter som dekkes av Feiring Jeger og Fiskerforenings kort. De fleste av disse vannene kan gi deg fine fiskeopplevelser.

Her vil du kunne finne informasjon om de 30 største vannene, med veibeskrivelse, hvilke fiskeslag som finnes i vannet etc.

De som er utelatt er mindre putter og enkelte fisketomme tjern.

Fiskeregler

§1 Fiskekort skal være innløst f.o.m. fylte 16 år.Fiskekort medbringes under fiske og framvisespå forlangende. 

§ 2 Fiske er tillatt med stang og håndsnøre fra landog i fra båt i alle vann og vassdrag, samt isfiske.

§ 3 Det er forbudt å bruke faststående redskap somline og garn. Utsett uten tilsyn betraktes somfaststående redskap.

§ 4 Det er forbudt å fiske med oter.

§ 5 Ørret under 25 cm. skal slippes ut igjen.

§ 6 F.o.m. 16. september til isen legger seg er altfiske forbudt.

§ 7 Ved overtredelser av fiskereglene kan det ileggeset gebyr oppad begrenset til kr. 1000,- eller vedgrove overtredelser politianmeldes